Terug

Adviseurs en bemiddelaars: aantal werkzame personen

Alle adviseurs en bemiddelaars moeten een korte vragenlijst invullen met de opgave van de maatstaf voor de bijdrage in de kosten doorlopend toezicht 2019. Ook staan er in de vragenlijst enkele vragen over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze vragen over de Wwft gelden overigens alleen voor financiële dienstverleners die bemiddelen in levensverzekeringen en/of gebruikmaken van het nationaal regime.

In voorgaande jaren is de opgave maatstaf uitgevraagd in de Marktmonitor adviseurs en bemiddelaars (MMAB). Die vragenlijst versturen we naar verwachting in het najaar van 2019. De AFM evalueert namelijk de vragenlijst van de MMAB momenteel. We willen de vragenlijst efficiënter maken en laten aansluiten bij het datagedreven toezicht. 

Verplicht invullen

Het invullen van deze korte vragenlijst is verplicht. De betrokken kantoren ontvangen per brief een uitnodiging met een gebruikersnaam, en in een separate brief een wachtwoord. In de vragenlijst vindt u ook een toelichting op de bepaling van de maatstaf. Voor het invullen van de vragenlijst krijgt u ruim twee weken de tijd.

Vragen

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het ondernemersloket van de AFM. Het ondernemersloket is op werkdagen van 10.00 tot 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer: 0800-6800 680 (gratis), of via e-mail: ondernemersloket@afm.nl

Informatie delen

Delen via: deel