Terug

Tarieven doorlopend toezicht

De ministers van Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben de regeling vastgesteld waarop de jaarlijkse bijdrage voor het doorlopend toezicht is gebaseerd. Deze is gepubliceerd in de Staatscourant.

Financiële ondernemingen betalen voor de kosten van het doorlopend toezicht via een jaarlijkse bijdrage. Het door te berekenen bedrag voor het doorlopend toezicht is in 2018 €89,6 miljoen. Dat is €4,8 miljoen (5,6%) hoger dan in 2017 (€84,8 mln.). Dit komt omdat het terug te geven bedrag aan de markt  in 2018 €4,8 miljoen lager is dan in 2017. Het terug te geven bedrag in 2017 was €5,2 miljoen en is in 2018 €0,4 miljoen. De totale begroting van de AFM inclusief eenmalige verrichtingen (bijvoorbeeld vergunningaanvragen) is in 2018 (€98,6 mln.) ongeveer gelijk aan de begroting van 2017 (€98,4 mln.).

Samen met financiële ondernemingen maakt de AFM zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Als onafhankelijk gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland. Om ons toezicht goed te kunnen uitvoeren investeert de AFM voortdurend in de verbetering hiervan. Technologische ontwikkelingen en beschikbaarheid van data dragen bij aan de verbetering van onze rol als datagedreven toezichthouder. Met de jaarlijkse publicatie van de Agenda laat de AFM zien welke toezichtactiviteiten zij onderneemt en hoe zij haar toezichtcapaciteit inzet.