Terug

Kredietaanbieders

In maart 2022 ontvangen alle aanbieders van krediet per post een informatieverzoek om gegevens te verstrekken die de AFM nodig heeft om de jaarlijkse bijdrage in de toezichtkosten van de AFM te kunnen vaststellen.


Voor deze toezichtcategorie geldt de volgende maatstaf: 'het aantal particuliere cliënten dat met de aanbieder rechtstreeks of middellijk als wederpartij een overeenkomst is aangegaan inzake krediet’.

Een krediet aan een particuliere cliënt die gehuwd en/of samenwonend is, een gemeenschappelijke huishouding voeren en beide hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de aflossing van dat krediet, telt als één particuliere cliënt. Als u als partij een (krediet)portefeuille heeft overgenomen dan merkt de AFM die overeenkomsten aan als zijnde door u als (overnemende) partij aangegaan.

Vragen

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met ons Ondernemersloket.

Informatie delen

Delen via: deel