Terug

Kredietaanbieders

Medio april 2019 ontvangen alle aanbieders van krediet een brief met het verzoek om gegevens te verstrekken voor de maatstaf voor de bijdrage in de toezichtkosten. Met deze informatie worden de tarieven voor de toezichtkosten over 2019 berekend.

Voor deze toezichtcategorie geldt de volgende maatstaf: het aantal particuliere cliënten (peildatum: 31 december 2018). Een particuliere cliënt is ‘De niet in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep handelende natuurlijke persoon’.

U kunt de maatstaf invullen met de inlogcode en het wachtwoord die u per brief van ons ontvangt.

Vragen

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het ondernemersloket van de AFM. Het ondernemersloket is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur via 0800-6800 680 (gratis), of via het contactformulier.

Informatie delen

Delen via: deel