Terug

Kredietaanbieders

Medio maart 2021 ontvangen alle aanbieders van krediet een brief met het verzoek om gegevens te verstrekken voor de maatstaf voor de bijdrage in de toezichtkosten. Met deze informatie worden de tarieven voor de toezichtkosten over 2021 berekend.

Voor deze toezichtcategorie geldt de volgende maatstaf: het aantal particuliere cliënten (peildatum: 31 december 2020). Een particuliere cliënt is ‘De niet in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep handelende natuurlijke persoon’.

U kunt de maatstaf invullen met de inlogcode en het wachtwoord die u per brief van ons ontvangt.

Vragen

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met ons Ondernemersloket.

Informatie delen

Delen via: deel