Terug

(Beheerders van) beleggingsinstellingen en instellingen voor collectieve belegging in effecten

(Beheerders van) beleggingsinstellingen en instellingen voor collectieve belegging in effecten ontvangen elk jaar een schriftelijk verzoek om voor de heffing doorlopend toezicht de heffingsmaatstaf op te geven.

Voor deze toezichtcategorie geldt de volgende maatstaf voor de bijdrage toezichtkosten: beheerd individueel vermogen op 31 december en vermogen waarover wordt geadviseerd gedurende het jaar, het balanstotaal per 31 december van het jaar en de toepasselijke toegestane MiFID-diensten. De tarieven voor deze MiFID diensten zijn gelijk aan de tarieven die in rekening worden gebracht aan beleggingsondernemingen. De bijdragen voor de MiFID-diensten worden alleen in rekening gebracht bij beheerders van beleggingsinstellingen en icbe’s aan wie hiervoor toestemming is verleend.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben over de definitie van de maatstaf voor de bijdrage toezichtkosten of andere vragen, neem dan contact op met ons Ondernemersloket.

Informatie delen

Delen via: deel