Terug

Adviseurs en bemiddelaars

Alle adviseurs en bemiddelaars moeten een vragenlijst (Marktmonitor) invullen waaruit de maatstaf wordt bepaald voor de bijdrage in de kosten doorlopend toezicht. Ook staan in de vragenlijst vragen over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze vragen over de Wwft gelden overigens alleen voor financiële dienstverleners die bemiddelen in levensverzekeringen en/of gebruikmaken van het nationaal regime.

Verplicht invullen

Het invullen van de Marktmonitor is verplicht. De betrokken kantoren ontvangen per brief een uitnodiging. Daarna volgen de gebruikersnaam en het wachtwoord in twee separate brieven. In de vragenlijst vindt u ook een toelichting op de bepaling van de maatstaf. Voor het invullen van de vragenlijst krijgt u vier weken de tijd.

Vragen

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met ons Ondernemersloket.

Informatie delen

Delen via: deel