Terug

Accountantsorganisaties (niet-OOB)

Vanaf 29 juni 2020 ontvangen accountantsorganisaties een uitnodiging voor het invullen van de marktmonitor voor accountantsorganisaties. In deze monitor wordt onder andere gevraagd naar de maatstafwaarde die wordt gebruikt om de bijdrage in toezichtkosten 2020 te bepalen. Voor deze toezichtcategorie geldt de volgende maatstaf: omzet uit wettelijke controles (peildatum: het laatste boekjaar van uw eigen organisatie waarvan de eindbalansdatum is verstreken in het kalenderjaar 2019).

Vragen

Voor het invullen van de marktmonitor kunt u de inlogcode en het wachtwoord gebruiken die u per brief van ons ontvangt.

Als u vragen heeft over de definitie van de maatstaf of andere vragen, dan kunt u contact opnemen met ons Ondernemersloket.

Informatie delen

Delen via: deel