Terug

Accountantsorganisaties (niet-OOB)

Accountantsorganisaties ontvangen jaarlijks een uitnodiging voor het invullen van de marktmonitor voor accountantsorganisaties. In deze monitor wordt onder andere gevraagd naar de maatstafwaarde die wordt gebruikt om de bijdrage in toezichtkosten 2021 te bepalen. Voor deze toezichtcategorie geldt de volgende maatstaf: omzet uit wettelijke controles (peildatum: het laatste boekjaar van uw eigen organisatie waarvan de eindbalansdatum is verstreken in het kalenderjaar 2020).

Vragen

Voor het invullen van de marktmonitor kunt u de inlogcode en het wachtwoord gebruiken die u per brief van ons ontvangt.

Als u vragen heeft over de definitie van de maatstaf of andere vragen, dan kunt u contact opnemen met ons Ondernemersloket.

Informatie delen

Delen via: deel