Terug

Informatie over Wob-verzoeken

Als een Wob-verzoek door de AFM in behandeling wordt genomen, wordt beoordeeld welke uitzonderingsgronden in de Wob (absolute en relatieve uitzonderingsgronden) van toepassing zijn. Dit kan er toe leiden dat bijvoorbeeld bedrijfs- en fabricagegegevens en gegevens die de persoonlijke levenssfeer raken, in de te publiceren informatie onleesbaar worden gemaakt.

Informatie delen

Delen via: deel