Terug

Gebruik AFM-logo

Regelmatig ontvangt de AFM van financiële ondernemingen de vraag of zij het logo van de AFM mogen vermelden, op bijvoorbeeld hun website of briefpapier. De AFM geeft alleen in uitzonderingsgevallen toestemming voor gebruik van het logo; het mag niet als keurmerk worden gebruikt.

Het logo van de AFM is gedeponeerd en ingeschreven bij het Benelux-Merkenbureau. Op grond van die inschrijving heeft de AFM het uitsluitende recht op het logo. Gebruik van het logo door anderen dan de AFM is onrechtmatig.

Ondernemingen met een vergunning mogen uiteraard bekendmaken dat zij een vergunning van de AFM hebben en dat zij onder het toezicht van de AFM vallen. En het staat ondernemingen vrij om op hun website een link te plaatsen naar www.afm.nl.

Dus: de AFM staat gebruik van het logo niet toe, aangezien dit de suggestie van een keurmerk wekt.

Informatie delen

Delen via: deel