Terug

Veilig bestanden uitwisselen via Cryptshare

De AFM gaat zorgvuldig om met uw bedrijfs- en persoonsgegevens. Daarom gebruiken we een speciaal programma om vertrouwelijke gegevens met encryptie (versleuteling) te verzenden. Dit programma heet Cryptshare.

Cryptshare is een programma voor bestandsuitwisseling, vergelijkbaar met 'WeTransfer'. Met als verschil dat de bestanden opgeslagen worden binnen het netwerk van AFM. Bestanden versturen en ontvangen van en naar de AFM kan alleen via Cryptshare.

 

Hoe werkt Cryptshare?

Met Cryptshare kunt u eenvoudig bestanden versleutelen en verzenden zonder dat daarvoor ingewikkelde encryptieprogramma’s geïnstalleerd hoeven te worden. Wilt u meer weten over hoe u Cryptshare gebruikt? Lees dan de handleiding.

Geen andere online diensten

Wij stellen hoge eisen aan de veiligheid van ons netwerk en vinden het belangrijk om zorgvuldig met vertrouwelijke gegevens om te gaan. Wij gebruiken daarom geen openbare online diensten meer zoals WeTransfer, Dropbox, Google Drive en Microsoft One Drive. U kunt nu alleen nog via Cryptshare bestanden met ons uitwisselen.

Informatie delen

Delen via: deel