Terug

9. Risico op onvoldoende focus op duurzaamheid

09-focus-duurzaamheidDe financiële sector speelt een belangrijke rol bij de realisatie van duurzaamheidsdoelstellingen zoals bijvoorbeeld vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs. Daarnaast groeit de weerstand tegen ondernemingen die niet-duurzaam investeren. Beleggers willen meer informatie over het investeringsbeleid van een onderneming. Dat vraagt om een sterkere focus op duurzaamheid van de sector en in het AFM-toezicht.

Om zo effectief en zorgvuldig mogelijk tot een duurzame samenleving en economie te komen, is het noodzakelijk dat verschillende partijen een bijdrage leveren.

Eerlijk en transparant

De AFM wil dat in de financiële sector duurzaamheidsprincipes op een eerlijke en transparante wijze worden toegepast. Hierdoor kunnen consumenten en (financiële) ondernemingen beter kiezen hoe zij via het product of dienst dat ze afnemen kunnen bijdragen aan een duurzame toekomst.

Duurzaamheidsvraagstukken stellen zowel ondernemers als de toezichthouder voor de uitdaging om een balans te vinden tussen uiteenlopende belangen en perspectieven. Wat betekent bijvoorbeeld klimaatverandering voor de manier waarop consumenten zich tegen risico’s verzekeren? En hoe worden beleggers precies in staat gesteld duurzaamheidsrisico’s en -kansen in hun beleggingsbeslissingen te wegen?

Geïntegreerde verslaggeving

Investeringen in activiteiten die bijdragen aan sociale ongelijkheid, onherstelbare ecologische schade en klimaatverandering kunnen steeds vaker op maatschappelijke weerstand rekenen. Steeds meer (financiële) ondernemingen werken daarom aan geïntegreerde verslaggeving waarin onder meer inzichtelijk wordt gemaakt op welke manier zij waarde creëren. Het Besluit bekendmaking niet-financiële informatie uit 2017 geeft een positieve impuls aan de toepassing van geïntegreerde verslaggeving. Die positieve ontwikkelingen maakt toezicht op een zorgvuldige toepassing van duurzaamheidsprincipes in onder meer de financiële sector steeds belangrijker.

Waar streven we naar?

  • Een eenduidige internationale standaard voor de toepassing van geïntegreerde verslaggeving door ondernemingen.
  • Duidelijkheid en transparantie rond de definitie van duurzaamheid. Bij de toenemende vraag naar duurzame financiële producten en diensten is het van belang dat tussen consumenten en marktpartijen geen begripsverwarring ontstaat over wat duurzaam is. 
  • Bredere integratie van het thema duurzaamheid in de toezichtstaken van de AFM. De AFM gaat in 2018 verder onderzoeken hoe zij binnen haar mandaat het beste kan bijdragen aan het vergroten van duurzaamheid, in overleg met markpartijen, experts en andere toezichthouders.

Onze activiteiten in 2018 zijn onder meer

  • De AFM gaat ondernemingen verder beïnvloeden ter bevordering van de toepassing en de kwaliteit van geïntegreerde verslaggeving. 
  • De AFM doet onderzoek onder een selectie van institutionele beleggers naar de invulling van duurzaamheidsprincipes binnen hun producten- en dienstenaanbod. De resultaten vormen input voor de toezichtagenda 2019.
  • Ook op internationaal niveau maakt de AFM zich hard voor duurzaamheid. Bijvoorbeeld bij internationale overlegorganen die zich bezighouden met ongedefinieerde standaarden.  
  • Nader onderzoek naar de naleving van het BNFI en de opvolging van de niet-bindende richtlijnen vanuit de EU. Waar nodig spreken we ondernemingen aan, of zetten we formele handhaving in.
  • De AFM brengt in kaart welke financiële producten voor de retailmarkt een duurzaamheidslabel voeren. Deze analyse vormt de opmaat naar een onderzoek om vast te stellen of de informatieverstrekking van deze producten goed aansluit bij de kenmerken van de producten.

Dit risico heeft effect op:

beleggersbeleggers

financiele-marktenfinanciële markten

Zie ook

Informatie delen

Delen via: deel