Terug

8. Risico dat werking kapitaalmarkten niet leidt tot beste prijs

08-kapitaalmarktenInternationalisering en technologische ontwikkelingen maken de financiële markten toegankelijker. Handel kan hierdoor op verschillende markten of verschillende systemen op hetzelfde moment plaatsvinden. De AFM ziet het risico ontstaan dat de beste prijs tegen de beste executie steeds moeilijker vindbaar is.

Dezelfde ontwikkelingen die de financiële markten toegankelijker maken, kunnen de markten ook complexer maken voor institutionele investeerders en kleinere beleggers. We zien de opkomst van diverse handelsplatformen, nieuwe spelers en nieuwe producten. En handelsketens zijn in veel gevallen lang en complex.

Fragmentatie

Beïnvloeding van de prijs is geen nieuw marktrisico. Wat toezicht op de markt complexer maakt, is dat de bestaande risico’s zich nu op een andere manier uiten, of zich afspelen in een gebied van de kapitaalmarkt waar een toezichthouder weinig zicht op heeft. Daarnaast staan niet alle partijen in de handelsketens onder toezicht.

Nieuwe toezichtstaken

Door nieuwe regelgeving (onder meer MiFID II, MAR, EMIR) krijgen toezichthouders de beschikking over grote hoeveelheden data en komen nieuwe deelmarkten onder toezicht. Zoals de complexe en omvangrijke markt voor grondstoffen.

Waar streven we naar?

  • Spelers in de handelsketen van order tot settlement moeten hun verantwoordelijkheid nemen voor eerlijke en beheerste handel. Beste executie moet daarbij vanzelfsprekend zijn.
  • Een transparante obligatiemarkt waarin marktpartijen hun MiFID II-verplichtingen naleven en alerter zijn op marktmisbruik.
  • Prijzen van financiële instrumenten komen eerlijk en transparant tot stand. Ook in nieuwe marktsegmenten.
  • Aanbieders van financiële instrumenten zijn transparant over kansen en risico’s in het prospectus en in reclame-uitingen. Dit helpt beleggers bij het maken van een passende keuze.

Enkele belangrijke activiteiten in 2018

  • De AFM analyseert beschikbare EMIR-transactiedata, voert controles uit op de datakwaliteit en wisselt informatie uit met andere toezichthouders om marktmisbruik en mogelijke destabilisering van de markt tijdig te signaleren.
  • De AFM doet onderzoek naar marktmisbruik op basis van data-analyse. Tegen marktmisbruik wordt snel en adequaat opgetreden. Hierbij wordt samengewerkt met andere toezichthouders.
  • Met behulp van gedragswetenschappelijke inzichten toetst de AFM of reclame-uitingen voor financiële instrumenten eerlijk communiceren over de risico’s. De AFM publiceert richtlijnen voor evenwichtige reclame. Door middel van marktbrede themaonderzoeken toetst de AFM of spelers in de handelsketen het risico op verstoring van de handel voldoende beheersen. Zo onderzoekt de AFM onder meer, aan de hand van ESMA richtsnoeren, de weerbaarheid tegen cybercrime.

Dit risico heeft effect op:

ketenpartijenketenpartijen

kapitaalmarktenkapitaalmarkt

marktpartijenmarktpartijen

Zie ook

Informatie delen

Delen via: deel