Terug

4. Risico op onverantwoord gebruik van technologie en data

04-cybercrimeDe financiële sector maakt steeds meer gebruik van kunstmatige intelligentie, (zelflerende) algoritmes, en big data-analyse. De AFM ziet dat dit - naast voordelen - ook risico’s zoals misleiding van consumenten met zich meebrengt.

Als technologie slim wordt ingezet, levert dat voordelen op. Denk aan beter inzicht in klantgedrag, lagere kosten en snellere signalering van fraude. Er zijn ook risico’s, die het belang van de klant kunnen schaden. Een consument beslist niet altijd rationeel en daar kan ‘slim’ op worden ingespeeld. Zo kunnen bedrijven gegevens van klanten inzetten voor ongewenste verleidings- en marketingtechnieken, waardoor consumenten producten en diensten aanschaffen die niet in hun belang zijn. Dit proces waarbij mensen onbewust gestuurd worden, wordt ook wel evil nudging genoemd.

Cybercrime

Een ander risico bij het gebruik van technologie en data is de kwetsbaarheid voor digitale criminaliteit. Vooral diefstal van en fraude met persoonsgegevens nemen toe. Om dit risico te verkleinen, is het belangrijk dat er hoge eisen aan ondernemingen worden gesteld met betrekking tot de inrichting en de beheersing van de (digitale) bedrijfsvoering. Ook hun verantwoording richting consument en toezichthouder moet foutloos zijn.

Waar streven we naar?

  • Financiële ondernemingen moeten in control zijn over de data-analyses die zij toepassen bij hun dienstverlening. Consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat ondernemingen hun klantgegevens goed beschermen.
  • Bedrijven mogen hun kennis over de klant niet gebruiken voor onwenselijke verleidings- en verkooptechnieken.
  • Bedrijven moeten de mogelijkheid hebben om binnen de kaders van de wet innovatieve concepten te toetsen.

Enkele belangrijke activiteiten in 2018

  • De AFM ondersteunt innovatieve concepten van bedrijven door middel van de InnovatieHub en de regulatory sandbox.
  • De AFM onderzoekt hoe financiële ondernemingen hun producten distribueren via digitale kanalen en datagedreven methoden.
  • De AFM onderzoekt of daarbij het risico bestaat dat ondernemingen hun klantdata inzetten bij verleidingstechnieken en marketing voor de verkoop van producten die niet in het belang van de klant zijn. Mocht dit nodig zijn, dan treden we daartegen op.
  • De AFM vergroot eigen inzichten in nieuwe technologieën die door financiële ondernemingen worden toegepast. Bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie, (zelflerende) algoritmes, machine learning en blockchain.
  • De AFM geeft duidelijkheid over hoe ze wetgeving interpreteert ten behoeve van risicobeheersing bij nieuwe technologieën.

Dit risico heeft effect op:

consumentconsumenten

financiele-ondernemingenfinanciële ondernemingen

Zie ook

Informatie delen

Delen via: deel