Terug

3. Risico op ongewenste gevolgen voor markten en toezicht door internationale ontwikkelingen

03-internationaalDe internationale financiële markten raken steeds meer verweven. Deze ontwikkeling legt verschillen tussen toezichthouders bloot. Dit kan leiden tot onduidelijkheid voor de consument. Daarnaast ziet de AFM dat de Brexit mogelijk negatieve gevolgen kan hebben voor markten en consumenten, wanneer er geen goede overgangsmaatregelen worden getroffen.

Integratie van Europese financiële markten maakt deze markten toegankelijker en de regelgeving meer uniform. Tegelijkertijd bestaan er tussen Europese landen nog verschillen in de uitvoering van toezicht, hetgeen voor risico’s zorgt. Om dit risico te verminderen is intensievere samenwerking in het Europese toezicht nodig (toezichtconvergentie).

Brexit

De uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie verloopt onvoorspelbaar en onduidelijk. Dit zorgt voor onzekerheden voor markten en toezichthouders. Een ‘harde’ Brexit zonder goede overgangsmaatregelen kan zowel marktpartijen als hun klanten aan beide kanten van Het Kanaal raken.

Nieuwe marktspelers

Onder druk van Europese lidstaten zullen financiële ondernemingen hun activiteiten mogelijk verplaatsen van Londen naar het Europese vasteland. Daarbij ziet AFM een risico op minder efficiënt functionerende kapitaalmarkten.

Hoewel het op dit moment onzeker is hoeveel buitenlandse spelers zich als gevolg van de Brexit in Nederland gaan vestigen, moet de AFM zich voorbereiden op de komst van deze nieuwe spelers. Het toezicht op deze partijen kan bijvoorbeeld specifieke kennis, een andere toezichtstructuur en versterkte internationale samenwerking vereisen.

Waar streven we naar?

  • Eenduidige uitleg en toepassing van Europese regelgeving. En intensievere samenwerking in het Europese toezicht. Het zo goed mogelijk informeren van financiële ondernemingen uit het Verenigd Koninkrijk die zich in Nederland willen vestigen.
  • Zorgen dat we er klaar voor zijn om op de juiste manier toezicht te houden op deze nieuwe instellingen. 
  • Monitoren en adresseren van gevolgen van de Brexit voor Nederlandse financiële ondernemingen en de efficiënte werking van de kapitaalmarkt.

Enkele belangrijke activiteiten in 2018

  • De AFM versterkt in 2018 de samenwerking met collega-toezichthouders in Nederland en Europa. Op die manier dragen we bij aan meer toezichtconvergentie.
  • De AFM doet concrete suggesties voor meer toezichtbevoegdheden op Europees niveau. Door voorop te lopen in deze discussie kunnen we richting geven aan de oplossingen die gekozen worden.
  • Naar aanleiding van de Brexit intensiveert de AFM in 2018 de contacten met de Engelse toezichthouder, de Financial Conduct Authority (FCA). Eén van de uitgangspunten is kennisdeling en kennisoverdracht over partijen die nu nog onder FCA-toezicht staan en mogelijk de overstap naar Nederland maken. Daarnaast informeren we partijen die zich in Nederland melden als gevolg van de Brexit over de implicaties van een vestiging in Nederland.

Dit risico heeft effect op:

consumentconsumenten

beleggersbeleggers

financiele-marktenfinanciële markt

onderzoek-toezichttoezichthouders

Zie ook

Informatie delen

Delen via: deel