Terug

1. Risico dat leningen niet in het belang van de klant zijn

poppetje met zak geld op zijn rugSchulden kunnen consumenten in de problemen brengen. Heel veel mensen in Nederland hebben een persoonlijke lening, doorlopend krediet of staan rood. Ook hebben veel mensen een hypotheekschuld. Dit brengt risico’s met zich mee voor het duurzaam financieel welzijn.

Het is van belang dat hypotheken niet tot problematische schulden leiden. Hypotheekverstrekkers houden niet altijd voldoende rekening met de lasten van belangrijke financiële verplichtingen zoals studieschulden. Niet alle leningen en betalingsachterstanden worden namelijk bij de Bureau Krediet Registratie (BKR) geregistreerd. Het is belangrijk dat aanbieders en adviseurs een compleet beeld hebben van de lasten die deze verplichtingen met zich mee brengen. Anders wordt de kans vergroot dat (de verzameling) leningen zo groot wordt dat aflossen moeilijk wordt.

Aflossen

Een ander risico vormen hypotheken die voor een belangrijk deel aflossingsvrij zijn. Consumenten die te weinig aflossen worden mogelijk aan het einde van hun looptijd geconfronteerd met een restschuld. Deze hypotheken kunnen ook zorgen voor problemen bij oversluiting of herfinanciering van de hypotheek. Zeker als de rente stijgt of de aftrekbaarheid worden versoberd.

Alternatief krediet

De kredietschuld in Nederland is nog steeds groot. Naast de bekende vormen van krediet – zoals de persoonlijke lening of doorlopend krediet - winnen ook alternatieve vormen van krediet aan populariteit. Denk daarbij aan lease en huur. Deze vormen van krediet vallen niet onder de wet- en regelgeving van financieel toezicht. Dit geeft meer ruimte voor eigen uitleg van de aanbieder. Met als mogelijk gevolg dat de consument een lening afsluit die niet in zijn belang is.

Online lenen

De AFM ziet ook dat steeds meer consumenten online lenen. Dit kan leiden tot onverantwoorde leningen. Zeker wanneer bedrijven hun sites - en de keuzes binnen die sites - zo hebben ingericht, dat de keuze van de consument wordt beïnvloed op een manier die niet in zijn belang is.

Waar streven we naar?

  • Consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat aanbieders van krediet verantwoorde kredieten verstrekken die aansluiten bij hun behoeften en in hun belang zijn. Aanbieders van consumptief krediet moeten hun bedrijfsvoering aanpassen om zogenoemde ‘locked-up’-situaties te voorkomen of op te lossen. Consumenten zijn ‘locked-up’ als zij niet kunnen overstappen naar een andere aanbieder, omdat hun lening op dit moment hoger dan verantwoord is (overkreditering).
  • Huiseigenaren met een aflossingsvrije hypotheek moeten geholpen worden zodat ze aan het einde van de looptijd of bij het vervallen van de fiscale renteaftrek niet in de problemen komen.

Enkele belangrijke activiteiten in 2018

  • De AFM onderzoekt of de bedrijfsvoering en het beleid van kredietverstrekkers en kredietbemiddelaars is ingericht om problemen bij ‘locked-up’-klanten op te lossen en/of te voorkomen. Als het nodig is, worden aanpassingen in dit beleid afgedwongen.
  • Inzet van het Klantbelang Dashboard om inzichtelijk te krijgen in hoeverre de consumptieve kredieten aansluiten op het klantbelang. Dit geeft ons de mogelijkheid om ondernemingen aan te spreken wanneer dit niet het geval is. 
  • De AFM spoort aanbieders en adviseurs van hypothecair krediet aan om hun klanten met probleemhypotheken snel te benaderen met een passende oplossing.

Dit risico heeft effect op:

consumentenconsumenten

betaaldienst-psd2-creditcardkredietverstrekkers

Zie ook

Informatie delen

Delen via: deel