Terug

Toezichtaanpak - agenda 2018

De Nederlandse economie en de financiële markten laten een sterk herstel zien. Naast nieuwe kansen brengen deze positieve ontwikkelingen ook nieuwe risico’s met zich mee. Gaan ondernemingen bijvoorbeeld zorgvuldig genoeg om met data? Is de kwaliteit van geautomatiseerd advies voldoende? De aanhoudend lage rente zorgt ook nog steeds voor risico’s. Zo zien we dat consumenten door de lage spaarrente gevoeliger zijn voor risicovolle beleggingen en meer gaan lenen. Dat kan leiden tot financiële problemen in de toekomst.

De top 10-risico's en de toezichtsaanpak

Als toezichthouder hebben we de verantwoordelijkheid om aandacht te geven aan bestaande én nieuwe risico’s. Bestaande problemen willen we oplossen en nieuwe risico’s willen we op het spoor komen vóór ze grote maatschappelijke problemen veroorzaken. Juist ook in tijden van economische groei moeten we als toezichthouder waakzaam zijn. In deze publieksversie staat kort en bondig hoe we in 2018 toezicht houden. De top 10-risico’s die we signaleren in de financiële sector staan daarbij centraal. Het is een samenvatting van onze Agenda 2018, waarin ook onze prioriteiten en belangrijkste trends staan omschreven.