Terug

2019: Toezicht in transitie

goudknop-2019-100x100Autoriteit Financiële Markten (AFM) richt zich in 2019 voor een belangrijk deel op het beheersen van de gevolgen van brexit voor de Nederlandse kapitaalmarkten. Een ander belangrijk speerpunt is het voorkomen van onverantwoord gebruik van technologie en data als gevolg van de voortschrijdende digitalisering van financiële dienstverlening.

Ook gaat in 2019 extra aandacht uit naar het tegengaan van witwassen en andere financieel-economische criminaliteit.

19 april 2019

AFM verbiedt binaire opties en beperkt verkoop CFD’s. Het is de eerste keer dat de AFM haar productinterventiebevoegdheid gebruikt. Sinds de invoering van MiFID II en MiFIR begin 2018 beschikt de AFM over deze nationale bevoegdheid.

25 juli 2019

AFM en DNB wijzen op aandachtspunten bij artificiële intelligentie (AI) in de verzekeringssector. Het is daarbij van belang dat AI wordt ingezet op een manier die verantwoord en in lijn is met de eisen rondom integere en beheerste bedrijfsvoering, productontwikkeling en zorgplicht.

1 september 2019

Merel van Vroonhoven vertrekt bij de AFM. Zij heeft besloten om leraar te worden in het speciaal onderwijs. 'Na 20 jaar in raden van bestuur te hebben gewerkt, waarvan de laatste 10 jaar in de publieke sector, wil ik nu ook een meer concrete bijdrage leveren. Dichter bij de mensen die dat het meest nodig hebben. Voor mij betekent dat een keuze voor het speciaal onderwijs.'

Informatie delen

Delen via: deel