Terug

2018: Toename digitalisering

goudknop-2018-100x100De AFM signaleert in haar Agenda 2018 drie belangrijke trends waaruit risico’s voor financiële markten en consumenten voortkomen: toegenomen digitalisering, aanhoudend lage rente en de vervaging van de grenzen van financiële markten. Deze trends versterken elkaar, vergroten daarmee de complexiteit en leiden tot nieuwe risico’s op de financiële markten.

3 januari 2018

MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) is op 3 januari 2018 definitief in werking getreden. Het doel van deze nieuwe Europese regelgeving is het efficiënter en transparanter maken van de Europese financiële markten en het vergroten van de bescherming van beleggers. Speerpunten van het toezicht van de AFM zijn beleggersbescherming, kostentransparantie en productontwikkeling.

23 maart 2018

Op voordracht van de raad van toezicht is Merel van Vroonhoven per 1 april 2018 voor een periode van vier jaar herbenoemd als voorzitter van de AFM.

27 maart 2018

De Europese Autoriteit voor Effecten en Markten (ESMA) heeft maatregelen vastgesteld die particuliere beleggers beschermen tegen risicovolle beleggingsproducten. Het gaat om een verbod op binaire opties en een verkoopbeperking voor contracts for difference (CFD’s). Bestuursvoorzitter Merel van Vroonhoven: “Binaire opties zijn de AFM al jarenlang een doorn in het oog. Sinds 2013 waarschuwt de AFM al tegen deze zeer risicovolle beleggingsproducten. Ze staan bol van de mooie beloftes, zoals ‘in een recordtijd fantastische rendementen binnenhalen."

1 juni 2018

Hanzo van Beusekom treedt toe tot het bestuur van de AFM voor een periode van vier jaar.

18 juli 2018

Toezichthouders AFM en DNB starten met een pilot waarbij externe deskundigen worden betrokken bij bestuurderstoetsingen. De externe deskundigen zijn aangesteld ter verbetering van de onafhankelijkheid, de professionaliteit en het draagvlak voor het beoordelingsproces van bestuurders.

25 juli 2018

De herziene Wwft treedt in werking, waarmee de vierde EU anti-witwasrichtlijn in Nederlandse wetgeving is geïmplementeerd. In haar leidraad geeft de AFM nadere duiding aan de vereisten van de Wwft.

26 juli 2018

De AFM publiceert het eerste grote onderzoek naar cryptobezitters in Nederland. De AFM verdiept zich in achtergronden en beweegredenen van cryptobezitters.

3 augustus 2018

De AFM actualiseert haar leidraad tweede pijler pensioenadvies. Met de vernieuwde leidraad komt de AFM tegemoet aan de veranderende pensioensector.

1 september 2018

Jos Heuvelman is benoemd als bestuurslid van de AFM voor een periode van vier jaar.

29 oktober 2018

De AFM presenteert voor het eerst Trendzicht. Daarin identificeert zij de belangrijkste trends en bijbehorende risico’s die de financiële markten gaan beïnvloeden. In Trendzicht 2019 zijn drie trends uitgelicht: politieke onzekerheid, digitalisering van de financiële sector en transitie naar een duurzame samenleving en economie.

Informatie delen

Delen via: deel