Terug

2015: Technologie, trends & toezicht

2015De financiële sector is volop in beweging, onder meer gedreven door technologie en innovatie. We zien nieuwe toetreders en verdienmodellen. Daarnaast zien we trends zoals de voortdurende lage rente, toenemende kapitaalmarktfinanciering en een verschuiving van de risico’s van het collectief naar het individu. Deze veranderingen zorgen voor onvoorspelbaarheid en onzekerheid, maar ze bieden ook kansen en ruimte voor nieuwe ideeën.

Hoewel de afgelopen jaren op onderdelen vooruitgang is geboekt als het gaat om het centraal stellen van het klantbelang, laat de praktijk in 2015 zien dat de dashboardscores voor de mate waarin grote banken en verzekeraars het klantbelang centraal stellen, in 2015 niet opwaarts gaan, maar gestabiliseerd zijn.

1 april 2015

AFM ziet toe op uitvoering van de Wet pensioencommunicatie. Doel van de wet is dat de pensioendeelnemer weet hoeveel pensioen hij kan verwachten, kan nagaan of dat voldoende is en zich bewust is van de risico’s van de pensioenvoorziening.

Rentederivatendossier: De AFM heeft in het afgelopen jaar geconstateerd dat er onjuistheden en onvolledigheden zaten in herbeoordelingen door de betrokken banken, waarbij onder meer onvoldoende vanuit het klantbelang was geredeneerd. Hoewel de banken primair verantwoordelijk zijn voor het zorgen voor een oplossing bij de rentederivaten, heeft de AFM als toezichthouder ook tekortkomingen geconstateerd bij haar eigen toetsing van de herbeoordelingen.

Wederom krijgt een AFM’er een belangrijke functie bij de IFIAR: na Steven Maijoor wordt nu Janine van Diggelen voorzitter van het IFIAR, de internationale organisatie van toezichthouders op accountantsorganisaties. De samenwerking binnen IFIAR om de kwaliteit van de accountantscontrole wereldwijd op een hoger niveau te krijgen noodzakelijk naast het eigen nationale toezicht. Accountantscontrole van beursgenoteerde multinationals en van grote financiële instellingen is namelijk vaak grensoverschrijdend en het beleid van de grote internationaal georganiseerde accountantsnetwerken wordt vaak ook internationaal bepaald.

Kwaliteit financieel advies op niveau. Sinds 2015 beschikt de (overgrote) meerderheid van de financieel adviseurs over de juiste diploma’s om consumenten te adviseren. Zij hebben actuele kennis en vaardigheden, wat moet leiden tot kwalitatief goede adviezen. Daarnaast heeft een meerderheid van de (middel)grote zelfstandig adviseurs geen afspraken en/of geldstromen met intermediaire aanbieders (meer). Deze inzichten heeft de AFM verworven door scherp toezicht te houden op de naleving door de sector van de recente regelgeving op het gebied van het provisieverbod en vakbekwaamheid.

De AFM en DNB doen aanbeveling dat huizenkopers een hypothecaire lening van maximaal 90% van de waarde van hun huis zouden moeten kunnen krijgen. Dit naar aanleiding van een onderzoek van het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) – een comité van DNB en de AFM - naar de Nederlandse hypothekenmarkt. Nederland doet het internationaal gezien slecht als we naar de gemiddelde schulden per huishouden kijken. Het grootste deel van deze schulden is gerelateerd aan hypotheken. De relatief hoge hypotheekschuld maakt Nederlandse huishoudens erg kwetsbaar voor sterke huizenprijsdalingen en financiële tegenslagen. Een terugval in het inkomen, bijvoorbeeld bij werkloosheid of scheiding, kan dan al snel leiden tot betalingsproblemen. Als die problemen structureel van aard zijn, dan is verkoop van de woning soms onvermijdelijk. Dit kan dan leiden tot een hoge restschuld die consumenten nog lang in hun greep kan houden. Om huishoudens bij financiële tegenvallers meer weerbaar te maken is een verdere stapsgewijze verlaging van de zogenaamde Loan-to-Value (LTV)-limiet noodzakelijk. Huishoudens zouden zodoende in 2028 een hypotheek moeten kunnen krijgen die maximaal 90% van de woningwaarde bedraagt.

De AFM stelt nieuwe missie vast en publiceert de Agenda 2016 – 2018 met daarin de speerpunten voor de komende jaren. Het streven van de AFM is om in 2022 aantoonbaar een grensverleggende toezichthouder te zijn; een organisatie die als toezichthouder en autoriteit toonaangevend is.

Informatie delen

Delen via: deel