Terug

2014: Overal vinger aan de pols

2014De sector heeft in een aantal opzichten veranderingen doorgevoerd: financiële producten zijn aangepast, de informatie over producten en diensten is verbeterd en begrijpelijker en misschien wel het belangrijkste: het is duidelijk dat de financiële sector niet ongestraft een verdienmodel kan hanteren dat ten koste van de klant gaat. Voor de consumenten is dat goed nieuws: zij hebben meer mogelijkheden om financiële keuzes voor de toekomst te maken die aansluiten bij hun belang.

1 januari 2014

Zorgplicht vastgelegd in de wet. Minister Dijsselbloem legt een algemene zorgplicht voor financiële dienstverleners vast in de wet. Het is nu vereist dat financiële dienstverleners in het belang van de klant handelen.

Dossier beleggingsverzekeringen: de AFM en DNB hebben verzekeraars opgedragen om uiterlijk 31 maart 2014 voor alle 250.000 beleggingsverzekeringen waarbinnen de klant geen waarde opbouwt, een oplossing te vinden. Uit onderzoek in 2014 bleek dat de voortgang die verzekeraars maakten achterbleef bij de doelstellingen. De betrokken verzekeraars erkenden dat deze resultaten niet voldoende waren. Individuele verzekeraars hebben ieder voor zich de ambitie uitgesproken om voor het einde van 2014 alsnog een oplossing te vinden voor vrijwel al hun klanten met een niet opbouwende beleggingsverzekering.

Er stonden per 1 april 2014 zo’n 17.600 rentederivaten uit bij MKB-ondernemingen. Uit onderzoek van de AFM in 2013 bleek dat de dienstverlening van sommige banken op dit gebied aan het MKB mogelijk niet-passend of onzorgvuldig was. De AFM heeft de banken opgeroepen alle uitstaande derivaten van het MKB opnieuw te beoordelen, en passende oplossingen te bieden als blijkt dat de dienstverlening tekort is geschoten. Verder heeft de AFM een leidraad met aanbevelingen voor een goede rentederivatendienstverlening gepubliceerd. De banken hebben toegezegd deze ter harte te nemen.

De AFM speelt een belangrijke ondersteunende rol bij de totstandkoming van het wetsvoorstel wet pensioencommunicatie. Hierin zijn tal van verbeteringen opgenomen die de communicatie voor deelnemers inzichtelijker en duidelijker maken. Zo worden de mogelijkheden voor digitaal communiceren vergroot, breidt mijnpensioenoverzicht.nl uiten wordt in gelaagde vorm informatie gegeven over de inhoud van pensioenregelingen (de Pensioen 123).

Uit onderzoek naar vergelijkingssites van financiële producten blijkt dat de 5 grootste websites over het algemeen in het belang van de klant handelen. Er bestaan echter grote kwaliteitsverschillen op de markt, en niet alle vergelijkingssites vielen onder toezicht. De AFM heeft er voor gezorgd dat hierin verandering is gekomen.

De AFM levert een bijdrage geleverd aan de Nationale Pensioendialoog met het in januari 2015 gepubliceerde position paper. De AFM pleit hierin voor een uitlegbaar, transparant en efficiënt pensioenstelsel.

De AFM heeft bij alle Big-4 accountantsorganisaties tien wettelijke controles beoordeeld, waarvan 18 van de 40 als ‘onvoldoende’ zijn aangemerkt. De kwaliteit van de wettelijke controles uitgevoerd door de Big 4-accountantsorganisaties (Deloitte, PwC, Ernst & Young, en KPMG) is ten opzichte van 2010 gemiddeld slechts licht toegenomen. De AFM heeft de betrokken organisaties gevraagd een dieperliggende analyse uit te voeren naar de oorzaken van de kwaliteitsgebreken en verbeteringen door te voeren. Verder is de sector (NBA) op verzoek van de politiek met 53 voorstellen gekomen voor verbetering van de kwaliteit van de accountantscontrole.

De AFM treedt op tegen schadelijke aanbieders van serviceabonnementen. Sinds de invoering van het provisieverbod kiezen steeds meer adviseurs om hun klanten een serviceabonnement aan te bieden. Bij zo’n abonnement brengen adviseurs en bemiddelaars hun klanten periodiek een bedrag in rekening voor hun dienstverlening gedurende een bepaalde periode. Maar: serviceabonnementen moeten wel passend zijn en toegevoegde waarde hebben. Daarom onderzocht de AFM dergelijke abonnementen. Wat blijkt: hoewel veel serviceabonnementen nuttige en logische diensten bieden, bestaat bij 20% risico op dubbele kosten voor consument. De AFM neemt maatregelen om deze adviseurs ertoe te bewegen hun dienstverlening snel te verbeteren.

Start veranderprogramma in accountancysector. Mede op aandringen van de AFM is de accountancysector eind 2014 met een veranderprogramma gestart op het gebied van onder andere gedrag & cultuur en governance.

De AFM richt het Consument&Panel op. Intensivering van de dialoog met consumenten door oprichting Consument&Panel. Doel van het panel: de stem van de consument nog meer mee laten wegen in het AFM-toezicht. In het panel kan de consument gericht naar meningen en ervaringen worden gevraagd.

1 april 2014

Merel van Vroonhoven wordt de nieuwe bestuursvoorzitter van de AFM.

Informatie delen

Delen via: deel