Terug

2012: Effect en kritiek

2012De AFM staat, het tiende jaar van haar bestaan, steeds voor de uitdaging om zo effectief mogelijk toezicht te houden. De ontwikkelingen hebben aangetoond dat het noodzakelijk is voor de AFM om zich steeds opnieuw aan te passen aan de veranderende omgeving. Omdat de deelsectoren op de financiële markten zich in verschillende fases van ontwikkeling bevinden, stemt de AFM haar toezicht daarop af, waardoor het kan verschillen per doelgroep en per ontwikkelingsfase. Zo gebruikt de AFM bijvoorbeeld de leerpunten en ervaringen uit het toezicht op banken en verzekeraars in het wat nieuwere toezicht op accountantskantoren.

Effecten Klantbelang centraal

De AFM Consumentenmonitor laat zien dat consumenten de inspanningen van financiële instellingen om het klantbelang centraal te stellen opmerken. Conclusies van de AFM Consumentenmonitor: consumenten ervaren vaker dat instellingen de informatie geven die hen helpt om goede keuzes te maken. Ze hebben meer het gevoel dat instellingen hun best doen om teleurstellingen te voorkomen. Ook hebben zij in toenemende mate de indruk dat de ondernemingen handelen in hun belang.

Juli 2012 - Nieuwe toezichtstaak

De AFM krijgt ook gedragstoezicht op alle financiële ondernemingen in Caribisch Nederland. Het toezicht betreft banken, verzekeraars, tussenpersonen en aanbieders van krediet. Het gaat nu om 45 ondernemingen.

Publicatie 2e rapport Commissie de Wit

Het tweede rapport van de Commissie De Wit verschijnt. Deze commissie doet onderzoek naar de oorzaken van de kredietcrisis. In haar eindrapport concludeert de enquêtecommissie dat de Nederlandse autoriteiten grote fouten hebben gemaakt bij de miljardeningrepen rond Fortis/ABN AMRO en ING. Beide financiële ondernemingen waren in het najaar van 2008 door eigen toedoen in ernstige problemen gekomen, waardoor de financiële stabiliteit in Nederland in gevaar was gekomen. Het ministerie van Financiën en De Nederlandsche Bank waren onvoldoende voorbereid geweest op een crisis van een dergelijke omvang en waren door de crisis overrompeld. De AFM krijgt kritiek vanwege haar rol bij de toetsing van Gerrit Zalm voor zijn benoeming in het bestuur van ABN AMRO.

Nieuwe prospectusregels

Per 1 juli 2012 zijn er nieuwe prospectusregels van toepassing geworden als gevolg van de herziene Europese prospectusrichtlijn.

Focus op internationale samenwerkingsverbanden

In oktober hebben de Amerikaanse toezichthouder op de effectenmarkten FINRA en AFM een overeenkomst (Memorandum of Understanding of MoU) ondertekend om informatie te delen met als doel de onderlinge samenwerking te versterken en verbeteren bij het bestrijden van mogelijk marktmisbruik. De AFM is bovendien actief betrokken bij het tot stand komen van de herziene Europese Market in Financial Instruments Directive (MiFID) en Market Abuse Directive (MAD).

Bemiddelaars in consumptief krediet aangepakt

De AFM heeft verschillende bemiddelaars in consumptief krediet onderzocht en vastgesteld dat zij aan huis verkochten, terwijl dat wettelijk niet is toegestaan. Zij hebben hun activiteiten op last van de AFM gestaakt en enkele bemiddelaars hebben vervolgens hun vergunning ingeleverd.

Informatie delen

Delen via: deel