Terug

2008: Toezicht op scherp door crisis

2008Het faillissement van Lehman Brothers op 15 september 2008 ontketent een financiële crisis. Door de crisis wordt het belang van goed financieel toezicht extra benadrukt. Zo ontstaat een uitdagende omgeving voor de opdracht van de AFM: het bevorderen van eerlijke en transparante financiële markten.

AFM treedt actief op tegen overkreditering

In 2008 wordt met toezichtmaatregelen – waaronder boetes – actief opgetreden tegen overkreditering. In het algemeen geldt dat er sprake is van overkreditering wanneer een schuld zodanig hoog is dat de geldlener in moeilijkheden kan komen omdat hij of zij het krediet niet kan dragen door zijn of haar financiële situatie. De AFM treedt op tegen kredietverstrekkers die te hoge kredieten verstrekken.

9 oktober 2008 - Publicatie feitenonderzoek Beleggingsverzekeringen

AFM publiceert het feitenonderzoek Beleggingsverzekeringen dat samen met MoneyView is uitgevoerd. De Tweede Kamer had de minister al eerder om een dergelijk onderzoek gevraagd. Na een eerste poging door andere onderzoekers kwam deze opdracht bij de AFM terecht. Het onderzoek werd nadrukkelijk uitgevoerd buiten de gewone bevoegdheden van de AFM en is gebaseerd op de gegevens die de betrokken verzekeraars leverden voor het onderzoek. In dit onderzoek draait het om de vraag hoe verschillende factoren (leeftijd, inleg, beurskoersen, kosten, premies) van invloed zijn op het uiteindelijke rendement van de verzekering. Op 9 oktober 2008 presenteerde bestuursvoorzitter Hans Hoogervorst het rapport aan de minister van Financiën. Consumenten konden op de website van de AFM hun eigen beleggingsverzekering vergelijken met één van de berekeningen die de AFM van dit product heeft gemaakt. In de eerste twee weken na lancering hebben bijna 50.000 consumenten hun beleggingsverzekering gecheckt.

Oktober 2008 - Nieuwe bevoegdheid AFM

De kredietcrisis bereikt haar hoogtepunt en de AFM krijgt een algemene bevoegdheid waarmee een verbod wordt afgekondigd op short selling van financiële ondernemingen. Het doel hierachter is te voorkomen dat door koersmanipulatie een negatieve spiraal kan worden uitgelokt tussen koers en vertrouwen van een financiële onderneming.

15 oktober 2008 - Invoering Wet Oneerlijke Handelspraktijken (OHP)

De Wet Oneerlijke Handelspraktijken (OHP) wordt ingevoerd op basis van de Europese richtlijn. Op basis van deze algemene consumentenbeschermingswet kan de AFM optreden tegen fraude bij activiteiten die vrijgesteld zijn van financieel toezicht en aanbieders van piramidespelen aanpakken die zelfs op de televisie reclame maakten.

Versterking internationale toezicht

Toezicht over de grenzen heen: de AFM levert een actieve bijdrage aan het versterken van de samenwerking in het internationale toezicht. Het wordt steeds meer duidelijk dat het toezicht niet kan ophouden bij de landsgrenzen. Internationale samenwerking wordt steeds belangrijker, ook om te voorkomen dat het ingrijpen van de verschillende toezichthouders invloed heeft waar bedrijven zich willen vestigen. De AFM draagt hieraan bij via onder meer het Committee of European Securities Regulators (CESR). De inspanningen van de AFM zijn erop gericht problemen zoveel mogelijk in samenwerking met collega-toezichthouders op te lossen.

Informatie delen

Delen via: deel