Terug

2007: Belangrijke toezichtwetten en -richtlijnen

2007Na jaren van sterke groei, zowel in de taken als in personeel, is in 2007 voor de AFM een periode van consolidatie aangebroken. Het takenpakket van de AFM staat zo goed als vast en daarmee kan ook het personeelsbestand stabiliseren. In 2007 gaat het dan ook steeds minder om toezichtvoorbereiding, en steeds meer om toezichtuitvoering. Dit jaar verhuist de AFM naar een nieuw kantoorpand aan de Vijzelgracht in Amsterdam.

1 januari 2007 - Invoering Wet op het financieel toezicht (Wft)

Een belangrijk moment voor de AFM: na jaren van voorbereiding wordt de Wft ingevoerd, de wet die leidend is bij het toezicht op financiële markten.

Start gedragstoezicht op pensioenuitvoerders

De AFM krijgt het gedragstoezicht van pensioenuitvoerders onder haar hoede. Dit is een gevolg van de nieuwe Pensioenwet die in werking treedt. Met als belangrijk onderdeel het toezicht op informatieverstrekking over pensioenen.

Invoering MiFID

MiFID staat voor Markets in Financial Instruments Directive. Het efficiënter en transparanter maken van de Europese financiële markten en het uitbreiden van de bescherming van beleggers.

15 september 2007: Hans Hoogervorst bestuursvoorzitter AFM

Hoogervorst volgt Arthur Docters van Leeuwen op als bestuursvoorzitter van de AFM.

Informatie delen

Delen via: deel