Terug

2006: Takenpakket blijft groeien

2006Ruim 4 jaar na de start van de AFM heeft de gedragstoezichthouder op de financiële markten nog altijd te maken met een flinke groei van haar takenpakket. De invoering van een grote hoeveelheid nieuwe normen en regels is zowel voor marktpartijen als voor de toezichthouder geen sinecure. Tegelijkertijd hebben vele sectoren kennis gemaakt met gedragstoezicht dat er voorheen niet was, en heeft de AFM zich begeven op onbekende markten.

1 januari 2006 - Invoering Wet financiële dienstverlening (Wfd)

Vanaf dit moment moeten adviseurs en bemiddelaars een vergunning hebben van de AFM. Daarom wordt deze groep – plusminus 20.000 bemiddelaars - sindsdien intensief getoetst op deskundigheid en betrouwbaarheid. Illegaal opererende bemiddelaars worden van de markt gehaald. Ook wordt verder gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit van adviezen aan consumenten. Adviezen moeten klantgerichter worden. De verantwoordelijkheid in de Wfd voor het verkopen van passende producten ligt sterk bij de adviseur en nog weinig bij de aanbieder.

AFM verwerkt duizenden vergunningaanvragen

Door de invoering Wet financiële dienstverlening in januari 2006 staat het jaar 2006 grotendeels in het teken van de verwerking van duizenden vergunningaanvragen van (assurantie-)tussenpersonen. Een groter dan gepland deel van de capaciteit van de AFM moet worden aangewend om alle vergunningaanvragen te behandelen. Eind 2006 is ruim 70%, circa 8.600, van deze aanvragen behandeld.

1 januari 2006 - Invoering toezicht op Beleggingsobjecten

Met de Wfd wordt het begrip beleggingsobject geïntroduceerd om toezicht mogelijk te maken op aanbieders van bijvoorbeeld teakplantages die met een constructie van individueel eigendom buiten de regelgeving van beleggingsinstellingen blijven.

Verankering probleemgericht toezicht

Met behulp van Harvard-hoogleraar Malcolm Sparrow wordt een nieuwe toezichtaanpak verankerd binnen de AFM: ‘probleemgericht toezicht’. Risico’s vormen het uitgangspunt voor deze nieuwe aanpak. Dat betekent dat de prioriteiten in het toezicht afhankelijk zijn van de risicoanalyse die de AFM maakt. Het gaat om risico’s in de markt waartegen de AFM actie onderneemt, maar ook om risico’s waartegen de AFM (nog) niet kan optreden maar die wel relevant zijn voor het functioneren van financiële markten.

Internationaal overleg toezichthouders

De voorgenomen fusie tussen Euronext (internationale, pan-Europese beursmaatschappij) en NYSE (New York Stock Exchange) leidt in 2006 tot intensief internationaal overleg - onder leiding van de AFM - tussen de verschillende effectentoezichthouders uit de landen waarin Euronext actief is. Vooral de trans-Atlantische afstemming van het toezicht op de mogelijke fusiebeurs, met de Amerikaanse SEC als toezichthouder op de beurs van New York, krijgt bijzondere aandacht in dit proces. Ook adviseert de AFM de minister van Financiën bij de beoordeling van de fusie. Het leidt uiteindelijk tot de goedkeuring van de voorgestelde combinatie.

Vereenvoudiging van de Financiële bijsluiter

De zorgvuldige behandeling van de consument door financiële instellingen staat in 2006 hoog op de agenda bij de AFM. De invoering van de nieuwe, vereenvoudigde Financiële Bijsluiter betekent een belangrijke stap vooruit. Wel stelt de AFM vast dat veel nieuwe bijsluiters nog niet voldoen aan de eisen. Bovendien roepen veel kredietreclames vragen op.

September 2006 - Invoering Wet toezicht financiële verslaggeving

Na een reeks boekhoudschandalen (ENRON, Parmalat, Ahold, KPN Quest en Worldcom) voert ook Nederland publiek toezicht op basis van de Transparantierichtlijn. Er gaat veel discussie over de rolverdeling met de Ondernemingskamer (OK) aan vooraf en uiteindelijk wordt gekozen om de AFM geen zelfstandige bevoegdheid te geven, maar de taak te geven om zaken aanhangig te maken bij de OK.

1 oktober 2006 - Start toezicht op accountantsorganisaties

De AFM gaat toezichthouden op accountantsorganisaties. Belangrijk, want de accountant moet als toetser van financiële informatie een bron van vertrouwen en kwaliteit voor de markt zijn. In Nederland wordt gekozen om het toezicht onder te brengen bij de AFM. Uit angst voor een toezichthouder die haar macht misbruikt en via de accountant informatie vergaart over de verslaggeving van haar klanten worden door de wetgever Chinese walls geplaatst tussen de toezichthouders van deze twee taken binnen de AFM.

Introductie term 'woekerpolis'

De term woekerpolis komt voor het eerst aan bod in Radar. Het begin van een langdurig dossier. Een verkennend onderzoek van de AFM naar beleggingsverzekeringen leidt in 2006 o.a. tot bovengemiddelde aandacht voor deze categorie producten. De gebrekkige transparantie in deze markt over de vaak hoge kosten die deze producten met zich meebrengen, wordt erkend door de Commissie Transparantie Beleggingsverzekeringen. Deze commissie doet in december aanbevelingen aan de branche om meer inzicht te geven in deze producten. De verzekeraars – aanbieders van deze producten - omarmen deze en zeggen tevens toe om de bestaande 6,5 miljoen polissen nader toe te lichten bij hun klanten.

Informatie delen

Delen via: deel