Terug

2005: Meer belangrijke bevoegdheden

2005De opzet van het toezicht vanwege de Wet financiële dienstverlening (Wfd) wordt afgerond waarmee een sterk fundament wordt gegeven voor het gedragstoezicht. Ook worden grote vorderingen gemaakt met de voorbereiding van het toezicht op de accountantsorganisaties en het toezicht op de jaarverslaggeving. Hiermee is de opzet van het gedragstoezicht op de financiële marktsector grotendeels gereed.

1 oktober 2005 - Invoering richtlijn marktmisbruik

De belangrijkste 2 vernieuwingen: 1) uitbreiding van het verbod op marktmanipulatie en 2) Het toezicht van de AFM op het onverwijld zonder uitstel, binnen een bepaalde tijd) openbaar maken van koersgevoelige informatie. De AFM krijgt de bevoegdheid de handel stil te leggen en stelt een Commissaris Handelsbesluiten aan om real time een dergelijk bestuursbesluit te kunnen nemen.

1 juli 2005 - Invoering prospectusrichtlijn

Uitgevende instellingen kunnen met één enkele goedkeurende verklaring effecten aan het publiek aanbieden of toelating tot de handel op een gereglementeerde markt aanvragen, waar dan ook binnen de Europese Unie.

Onderzoek gevolgen stijging hypotheekrente

AFM onderzoekt in 2005 de gevolgen voor de financiële positie van huishoudens van een eventuele stijging van de hypotheekrente. In 2005 bereikt de rente het laagste niveau van de afgelopen 30 jaar. In het rapport Renterisico concludeert de AFM dat een rentestijging van 2 procentpunten in totaal 260.000 huishoudens in financiële problemen zou brengen. De AFM doet daarom een publiek waarschuwing voor de gevolgen van een renteschok in het bijzonder voor mensen met hypotheekschulden. Daarbij spreekt de AFM zich uit voor voorzichtigheid met het afsluiten van hypotheken met variabele rente en geeft zij tips om een eventuele renteschok op te vangen. Deze boodschap wordt ook overgenomen door andere belanghebbenden. Met effect: later in 2005 wordt een duidelijke kentering zichtbaar: meer huishoudens zetten hun rente voor een langere periode vast.

Informatie delen

Delen via: deel