Terug

2003: Gedragstoezicht wordt belangrijker

2003

Dit jaar komt een aantal schandalen aan het licht: in februari wordt de markt opgeschrikt door het Ahold-boekhoudschandaal. Dit brengt een grote schok teweeg op de Nederlandse financiële markten en brengt een brede discussie op gang over de integriteit van bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen. Een andere zaak die in 2003 het vertrouwen van maatschappij raakt, is de commotie rond aandelenlease. In 2003 krijgt dit onderwerp, mede gezien het grote aantal klachten van consumenten, ook nadrukkelijk de aandacht van de Tweede Kamer. Al deze zaken stellen het vertrouwen van het publiek op de proef. Deze ontwikkelingen raken ook de AFM. Omdat niemand er baat bij heeft als het imago van de Nederlandse financiële markt verder wordt uitgehold wordt het belang van gedragstoezicht steeds meer gezien. Een breed gedragen gevoel van urgentie en noodzaak tot een discussie over goed ondernemerschap leidt in maart van het jaar tot de instelling van de Commissie Tabaksblat. Het rapport over corporate governance van deze commissie, dat eind 2003 wordt gepubliceerd, bevat onder meer een gedragscode voor beursgenoteerde bedrijven.

Maart 2003 - Presentatie rapport beleggingshypotheken

Dit AFM rapport waarschuwt consumenten voor een mogelijke restschuld als zij een beleggingshypotheek afsluiten.

1 juli 2003 - Herinrichting AFM

Met een reorganisatie waarbij de structuur wordt aangepast om de aankomende groei aan te kunnen.

Juni 2003 - Instemming reorganisatie Euronext

De AFM stemt in met een grootschalige reorganisatie van Euronext. Hierbij worden diverse beursactiviteiten ondergebracht in separate grensoverschrijdende business units.

Oktober 2003 - Rapportage Aandelenlease

De AFM biedt minister Zalm van Financiën de rapportage Aandelenlease aan. Met dit rapport informeert/waarschuwt de AFM over de mogelijke gevolgen van het beleggen met geleend geld.

19 december 2003 - Publicatie nieuwe AFM-website

De AFM publiceert nieuwe website met voor het eerst een speciale consumentensite. Met als doel: een betere informatievoorziening voor consumenten.

Informatie delen

Delen via: deel