Terug

2002: Officieel van start

goudknop-2002-100x100Het jaar 2002 is evenals 2001 en 2000 een teleurstellend jaar voor beleggers. De aanhoudende daling op vele beurzen, waaronder Amsterdam, heeft voelbare gevolgen. Bovendien versterken snelle ontwikkelingen in de financiële markten het belang van toezicht en goede interne en externe rapportagesystemen bij instellingen. 2002 is ook het jaar van de invoering van de euro als chartaal geldmiddel in twaalf van de vijftien bij de EU aangesloten landen.

1 maart 2002 - Start gedragstoezicht

Op 1 maart worden we officieel gedragstoezichthouder, de naamsverandering gaat pas op 1 mei in. In het begin mogen we de afkorting AFM niet gebruiken. Er is dan al een tussenpersoon die zo heet. We moesten toen het kunstmatige Autoriteit-FM gebruiken. De AFM komt voort uit de Stichting Toezicht Effectenverkeer, dat toezicht hield op de beurs. De AFM houdt gedragstoezicht op alle financiële instellingen, een bredere verantwoordelijkheid dan voorheen. Dit alles onder leiding van een driekoppig bestuur met Arthur Docters van Leeuwen als eerste bestuursvoorzitter. De andere bestuursleden waren Paul Koster en Jacob Kaptein (overleden in 2004). Er komt een duidelijke verdeling tussen de werkzaamheden van de AFM en De Nederlandsche Bank (DNB): de AFM is gedragstoezichthouder en DNB prudentieel toezichthouder.

1 juli 2002 - Invoering Financiële Bijsluiter

Plus de start van de reclamecampagne ‘Voor alle duidelijkheid: de financiële bijsluiter’, om consumenten uitleg te geven over financiële producten.

Over de voorzitter

Al direct vanaf de oprichting speelt AFM voorzitter Docters van Leeuwen een belangrijke rol in het Europese toezicht: hij is de eerste voorzitter van CESR, de voorloper van de huidige Europese toezichthouder ESMA. Docters van Leeuwen wordt nog 2 keer herkozen tot voorzitter en wordt zelfs benoemd tot Officier in de Franse nationale orde van het Erelegioen. Hij wordt geprezen om zijn verdiensten als eerste voorzitter van CESR, het Europese comité van toezichthouders op de effectenhandel.

1 september 2002 - Overdracht gedragstoezicht

Officiële overdracht van het gedragstoezicht op de Wet toezicht beleggingsinstellingen van DNB naar AFM én overdracht overig gedragstoezicht op informatieverstrekking aan de consument door banken en verzekeraars van DNB en de Pensioen- & Verzekeringskamer (PVK) aan AFM. Verschillende medewerkers komen vanuit deze organisaties over naar De Nederlandsche Bank en de Pensioen- & Verzekeringskamer over naar de AFM.

18 oktober 2002 - SER advies

De SER - Sociaal Economische Raad - adviseert in oktober 2002 positief over het kabinetsvoornemen om het toezicht wettelijk te verankeren. Ook beveelt de SER aan om een stichting op te richten voor advisering en overleg tussen brancheorganisaties en andere marktpartijen in de financiële dienstverlening.

Informatie delen

Delen via: deel