Terug

"Crowdfunding is relatief nieuw en verandert continu. Daar moet je je toezicht steeds op afstemmen."

Een relatief nieuwe sector waar de AFM toezicht op houdt, is crowdfunding. Het toezicht van de AFM groeit mee met deze snelgroeiende manier van financieren. In april 2016 heeft de AFM voorschriften geïntroduceerd om consumenten verder te beschermen. AFM’ers Stefanie de Beer en Joep Knook vertellen er meer over.

Wat is crowdfunding?

Stefanie: "Crowdfunding is het investeren met of uitlenen van relatief kleine bedragen door een grote groep investeerders (geldgevers) aan particulieren of ondernemingen (geldvragers) via een doorgaans online platform: een crowdfundingplatform. De platformen brengen geldvragers en geldgevers samen. Er zijn verschillende verschijningsvormen, waarvan crowdfunding via het uitlenen van geld (loan based) en investeren in bedrijven (equity based) onder het toezicht van de AFM vallen."

Hoe houdt de AFM hier toezicht op?

Joep: "Omdat het voor ons een relatief nieuwe tak van sport is richt ons toezicht zich onder meer op het vergroten van onze kennis over deze manier van financieren. Zo hebben we met een aantal afdelingen gewerkt aan de evaluatie van de bestaande voorschriften. We wilden weten hoe investeerders zich gedragen, welke risico’s zij lopen en in hoeverre de AFM-voorschriften bijdragen aan het verkleinen van die risico’s. De uitkomsten van dit onderzoek hebben we in de zomer van 2017 bekendgemaakt."

Hoe ondersteunt dit onderzoek het toezicht?

Stefanie: "Het unieke aan dit onderzoek is de bundeling van vragenlijstonderzoek en transactiedata. Hierdoor kunnen we zien of het daadwerkelijke gedrag van consumenten past bij hun doelen, verwachtingen en financiële positie. Bovendien hebben we actuele ontwikkelingen in de markt inzichtelijk kunnen maken door het analyseren van een grote bak met data over de projecten van platformen."

Joep vult aan: "Het lastige met crowdfundingplatformen is dat dit fenomeen relatief nieuw is en dat het steeds verandert. Daar moet je je toezicht op afstemmen. Mede op basis van de uitkomsten van dit onderzoek bepaalt de AFM de prioriteiten en de strategische stappen in toezicht. Met als doel consumenten en beleggers in de toekomst nog beter te beschermen."

Informatie delen

Delen via: deel