Terug

Innovatie in toezicht

De markt verandert continu door grote technologische ontwikkelingen en digitalisering. Denk aan blockchain, big data, nieuwe toetreders tot de markt en nieuwe verdienmodellen. Allemaal ontwikkelingen die de AFM nauwgezet in de gaten houdt en waar wij onze organisatie op inrichten. Zodat we er adequaat op in kunnen spelen.

15 jaar innovatie in toezicht