Terug

“Assetmanagers zijn risicomanagers bij uitstek”

Hans Janssen Daalen, algemeen directeur Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS).

portret van Hans Janssen Daalen“In ons land waarin een totaal provisieverbod geldt en mensen weerstand hebben om te betalen voor beleggingsadvies, zien wij een toenemend aantal financiële ondernemingen gebruik maken van nieuwe technologische ontwikkelingen als big data, kunstmatige intelligentie en robo-advies. Zo kunnen zij grote groepen beleggers toch ‘guidance’ te bieden. Dat vinden wij een goede zaak. Beleggen vraagt om een doordachte strategie. Techniek versterkt het menselijk handelen en denken.”

Voor een goede inschatting van de risico’s is het belangrijk om te weten dat asset-managers een nauwgezette koppeling tussen risico en rendement hanteren. De wetgever legt terecht grote nadruk op optimale risico beheersing binnen asset-managementorganisaties. En het is goed dat de AFM nadenkt over de impact van de nieuwe marktdynamiek nu de overheid haar burgers een steeds grotere eigen verantwoordelijkheid voor hun financiële toekomst geeft.

De nieuwe MiFID II-regels leiden ook wat betreft beleggingsadvisering tot goede beleggersbescherming. Dat gebeurt door het risicoprofiel van de klant goed in kaart te brengen en af te wegen tegen de voor de klant geschikte beleggingsproducten. Daaruit vloeien duidelijke afspraken met klanten voort, passend binnen het vastgestelde beleggingsprofiel.”

Zie ook

Informatie delen

Delen via: deel