Terug

"Hoe kan gedragstoezicht op duurzaamheid eruit zien?"

Gerben Everts, bestuurslid van de Autoriteit Financiële Markten.

gerben everts

Het is heel simpel. De feiten spreken voor zich. Als we op deze manier met de aarde blijven omgaan, dan laten we haar consequent slechter achter voor volgende generaties. We kunnen allemaal elke dag stoppen om dit patroon voor normaal aan te nemen. Iedereen krijgt ermee te maken, en iedereen heeft invloed. Welk vak je ook uitoefent, welke baan je ook hebt. Dat klinkt wellicht hoogdravend, maar het is de realiteit.

Zo heeft de financiële sector een cruciale rol als intermediair tussen consument en duurzaam economisch welzijn, een brugfunctie tussen kansen en risico’s. Bijvoorbeeld door niet alleen na te denken over ‘Wat is het financiële rendement op deze investering?’ maar ook ‘Wat is het maatschappelijk rendement of impact van mijn investering?’

Verzekeraars en pensioenfondsen denken hier al langer over na. Uiteindelijk hebben we namelijk niet alleen baat bij een zak geld bij ons pensioen, maar ook bij een schone, veilige, sociale en dynamische leefomgeving om geld in uit te kunnen geven. Duurzaamheid is een steeds belangrijker element van de investeringsbeslissing aan het worden. Beleggers leggen dan ook steeds meer druk op organisaties om betrouwbare niet-financiële informatie te verstrekken en waardecreatie op lange termijn centraal te stellen.

Ook bij de AFM nemen we onze verantwoordelijkheid. Dat we een rol gaan spelen in de duurzaamheid van de financiële sector is zeker. Welke rol dan het beste bij een gedragstoezichthouder past, dat gaan we stap voor stap verkennen. Daarom volgen we alle ontwikkelingen kritisch en enthousiast om vervolgens in etappes de toezichtaanpak te bepalen. In het begin gaan we sturen op meer consistentie in de definities van duurzaamheidsbegrippen, op standaarden voor financiële verslaggeving en op een getrouwe weergave ervan.

Een volgende stap kan zijn dat we duurzaamheid een plek gaan geven bij de toetsing van productontwikkeling en het aanbod van producten en diensten. Of dat we de interne beheersing op meer eigenschappen dan alleen op financiële controle-risico’s gaan toetsen. Een andere mogelijkheid is dat we koersgevoeligheid en tijdige ‘winstwaarschuwingen’ koppelen aan duurzaamheid. Denk aan een publieke ‘uitstoot’- of een ‘medewerkerstevredenheid’-waarschuwing. Voor nu is dat nog best ver van ons steeds warmere bed, maar dit soort impact willen we uiteindelijk wel gaan hebben. En wie weet - en nu laat ik mijn fantasie echt even de vrije loop - heet onze organisatie op termijn: Autoriteit Duurzame Markten.

Zie ook

Informatie delen

Delen via: deel