Terug

‘Het is belangrijk dat verzekeraars goed begrijpen wat hun algoritmes doen’

bart-zwartjes 

Bart Zwartjes, beleidsadviseur Innovatie en Fintech bij de AFM

'Supermarkten die een zwangerschap kunnen signaleren nog voordat de aanstaande moeder het weet, banken die een relatiecrisis kunnen identificeren en verzekeraars die consumenten weigeren op basis van gedrag. Voorbeelden van hoe big data en het gebruik van artificiële intelligentie (AI) technieken tot (maatschappelijke) discussie kan leiden.

Maatschappelijke functie verzekeraars

In commerciële sectoren als de reisbranche is het al normaal om zoekgedrag te gebruiken om bijvoorbeeld de optimale prijs te bepalen. Verzekeraars gebruiken data en AI ook, alleen hebben zij – naast commerciële belangen – ook een maatschappelijke functie: het aanbieden van producten in het belang van en bereikbaar voor de consument. Dat brengt een andere verantwoordelijkheid met zich mee. Verzekeraars moeten zichzelf daarbij vragen stellen. Zijn we ons bewust van de risico’s van de gebruikte technologie? Kunnen we uitleggen hoe het algoritme werkt? Weten we wat de effecten van de uitkomsten zijn? En hoe sluiten deze aan bij het moreel kompas van de organisatie? 

Begrip van data en AI-technieken

Om meer kennis te verzamelen over hoe verzekeraars nu écht omgaan met data en AI hebben de AFM en DNB gezamenlijk een verkenning opgezet. Met behulp van gesprekken met vooraanstaande wetenschappers en data science consultancybureaus hebben we ons begrip van de mogelijkheden en beperkingen van data en diverse AI-technieken vergroot. En we zijn in gesprek gegaan met de hoofdverantwoordelijken van data science teams binnen verzekeraars. Dat gaf een beeld van hoe zij kijken naar de ontwikkelingen, toepassingen, kansen en risico’s. De eerste inzichten uit deze gesprekken zijn getoetst bij de bestuurders van de betrokken verzekeraars. 

Data science team aangenaam verrast

Zowel de verzekeraars als de experts gaven aan graag mee te werken, onder andere door de gedegen onderzoeksopzet. Een van de verantwoordelijken uit een data science team sprak uit aangenaam verrast te zijn om eens met toezichthouders diepgaande gesprekken over data te voeren. Dat die diepgang in dit soort maatschappelijke thema’s bij de AFM mogelijk is geeft mij persoonlijk veel voldoening. 

AFM en DNB publiceren inzichten

Komend kwartaal verwachten de AFM en DNB de verkenning en aanbevelingen voor de sector te publiceren. Die kennis passen we toe in toezicht door te blijven monitoren of marktpartijen de juiste afweging maken tussen mogelijkheden van de technologie en potentieel negatieve effecten voor de consument. Organisaties kunnen de verkenning gebruiken om fouten te signaleren, bijvoorbeeld bij de prijsstelling en acceptatie van producten en afwikkeling van schadeclaims. Of het gebruik van data en algoritmes goed is uit te leggen blijft de belangrijkste vraag die verzekeraars zichzelf kunnen stellen.’

Zie ook

Informatie delen

Delen via: deel