Terug

6 - Duurzame verbetering van de kwaliteit van accountantscontroles

loep-oogEen cruciale randvoorwaarde voor een goed functionerend financieel systeem is betrouwbare financiële verslaggeving, inclusief een objectief oordeel van de accountant. Het belang hiervan neemt toe, omdat de financiële sector snel innoveert en internationaler wordt. Accountantsorganisaties moeten deze ontwikkelingen bijhouden om blijvend een rol te kunnen spelen.

Wat is het probleem en waarom is het belangrijk?

Accountantsorganisaties hebben de afgelopen jaren de nodige stappen gezet, maar de kwaliteit van wettelijke controles is niet significant verbeterd en de cultuuromslag in de sector verloopt te traag.

Waar streven we naar?

De AFM wil de accountantsorganisaties die Organisaties van Openbaar Belang (OOB) mogen controleren, stimuleren om de ingezette verandertrajecten voortvarender te doorlopen. Het doel hiervan is dat de kwaliteit van de wettelijke controles duurzaam verbetert. We streven ernaar om nationaal en internationaal discussie te voeren over de factoren die de kwaliteit van wettelijke controles (positief en negatief) kunnen beïnvloeden.

Belangrijkste activiteiten in 2019:

  • De AFM onderzoekt de voortgang van de verandertrajecten, kwaliteitswaarborgen en kwaliteit van wettelijke controles bij (een deel van de) OOB-accountantsorganisaties.
  • De AFM voert met de belangrijke stakeholders nationaal en internationaal discussie over de factoren die de kwaliteit van wettelijke controles positief en negatief beïnvloeden.

Zie ook

Informatie delen

Delen via: deel