Terug

5 - Aanpak van marktrisico’s in de kapitaalmarkten

loep-oogHet is belangrijk dat de kapitaalmarkten eerlijk en efficiënt functioneren. Dat betekent onder meer dat de infrastructuur vraag en aanbod op een transparante manier bij elkaar brengt en dat de beleggers kunnen vertrouwen op eerlijke prijsvorming. De AFM richt zich niet alleen op de gevolgen van brexit voor de kapitaalmarkten, maar ook op andere marktrisico’s.

In 2019 zijn dit vooral de gevolgen voor beleggers van de volgende marktrisico’s:

  • beperkte liquiditeit
  • monetaire aanpassingen door de ECB met potentiële sterke verkoopreacties in obligaties
  • internationalisering en fragmentatie van de kapitaalmarkten

Wat is het probleem en waarom is het belangrijk?

De rentetarieven zijn nog steeds laag. Beleggers zijn in hun zoektocht naar rendement ook actief op markten waar sprake is van minder liquiditeit. Daardoor worden ze blootgesteld aan liquiditeitsrisico’s wanneer zij hun posities willen afbouwen. Vooral als veel partijen dit op hetzelfde moment willen doen. Als de risicoaversie van beleggers toeneemt, kan dit leiden tot prijsaanpassingen in deze markten. Deze prijsaanpassingen kunnen versterkende verkooptransacties in gang zetten. Verschillende gebeurtenissen kunnen hiervoor de aanleiding zijn, zoals het beleid van de ECB, maar ook geopolitieke spanningen of politieke onzekerheden.

Rentebenchmarks, zoals Euribor en Libor, zijn aan hervormingen onderhevig. De transitie naar nieuwe rentebenchmarks kan leiden tot onzekerheid over de waardering van financiële contracten. Een groot deel van de uitstaande derivatencontracten is gebaseerd op deze meest gebruikte rentebenchmarks. Nederlandse pensioenfondsen en asset managers zijn grote spelers in de derivatenmarkten. Deze onzekerheid zal uiteindelijk ook effect hebben op de financieringskosten van producten met variabele rentes, zoals credit cards, spaarrekeningen en hypothecaire leningen.

Daarnaast blijven er doorlopende marktrisico’s in de kapitaalmarkten bestaan, zoals een schending van integriteit op de markten. Voorbeelden hiervan zijn marktpartijen die handelen met voorwetenschap of die markten manipuleren. Door technologie, regelgeving en internationalisering worden de kapitaalmarkten meer gefragmenteerd en complexer, waardoor de aanpak van deze doorlopende marktrisico’s een uitdaging blijft.

Waar streven we naar?

De AFM streeft ernaar dat de informatievoorziening voor beleggers goed is en dat zij zo min mogelijk onvoorziene risico’s lopen. Ons streven is een zorgvuldige transitie naar nieuwe rentebenchmarks.

Belangrijkste activiteiten in 2019

  • De AFM zet nieuwe beschikbare toezichtdata in (onder andere als gevolg van MiFID II) om de werking van de kapitaalmarkten nog inzichtelijker te krijgen.
  • De AFM doet onderzoek naar de transitierisico’s bij de invoer van nieuwe rentebenchmarks.
  • Een doorlopende taak is het onderzoek naar handel met voorwetenschap of marktmanipulatie en handhaving bij overtredingen.
  • Bij de goedkeuring van prospectussen ziet de AFM erop toe dat die begrijpelijk zijn voor de doelgroep. Reclame-uitingen met een aanbieding waarvoor de prospectusplicht geldt moeten eerlijk zijn over de risico’s. Dit wordt getoetst met behulp van gedragswetenschappelijk onderzoek.

Zie ook

Informatie delen

Delen via: deel