Terug

3 - Aanpak van niet-passende financiële producten

speerpunt 1 loep met oogDe AFM houdt toezicht op de manier waarop financiële ondernemingen producten ontwikkelen en distribueren. De aandacht van de AFM richt zich in 2019 vooral op beleggingsproducten, schadeverzekeringen, aflossingsvrije hypotheken en leningen in de consumptief kredietmarkt.

Wat is het probleem en waarom is het belangrijk?

De huidige lage rente maakt beleggen aantrekkelijker voor particulieren. Daarnaast maakt digitalisering van de financiële dienstverlening het voor consumenten gemakkelijker om te beleggen en krijgen zij toegang tot een breder scala aan beleggingsproducten. Niet alle beleggingsproducten zijn echter passend voor consumenten. Naarmate een product complexer is en de kosten minder duidelijk zijn, groeit het risico op verlies en neemt de geschiktheid van het product voor een groot aantal consumenten af.

Consumenten met een aflossingsvrije hypotheek lopen het risico op toekomstige betalings- en financieringsproblemen als zij niet op tijd actie ondernemen. Als klanten niet op tijd in beweging komen, hebben zij mogelijk onvoldoende mogelijkheden om de hypotheek te herfinancieren en lopen zij het risico op een restschuld op het moment dat zij hun woning (moeten) verkopen.

Als consumptieve leningen niet verantwoord worden verstrekt, neemt het risico voor consumenten op schulden toe.

Als verzekeraars, mede als gevolg van druk op de marges, bij het aanpassen van de polisvoorwaarden of het uitkeringsgedrag van schadeverzekeringen het klantbelang niet voldoende meewegen, kan dit een negatieve impact hebben op veel consumenten. Dit kan leiden tot voorzienbare teleurstellingen. Als gevolg hiervan kan het vertrouwen in de verzekeringssector dalen.

Waar streven we naar?

De AFM vindt het belangrijk dat ondernemingen kwalitatief goede financiële producten en diensten ontwikkelen die voldoen aan de behoefte van de klantgroep waarvoor ze zijn bedoeld. Distributeurs moeten ervoor zorgen dat deze financiële producten daadwerkelijk bij de juiste doelgroep terechtkomen.

De AFM streeft ernaar dat hypotheekaanbieders ervoor zorgen dat consumenten, eventueel samen met hun adviseur, op tijd in actie komen als zij een aflossingsvrije hypotheek hebben waarmee ze risico’s lopen op betalings- en financieringsproblemen.

Verantwoord lenen moet centraler staan in de consumptief kredietmarkt. Dit betekent dat ondernemingen passend krediet verstrekken, waarbij de consument zicht heeft op een schuldenvrije toekomst. Kwetsbare consumenten moeten er daarbij op kunnen vertrouwen dat leningen aansluiten bij hun bestedingsdoel en afloscapaciteit.

Belangrijkste activiteiten in 2019:

  • De AFM spoort hypotheekaanbieders aan om consumenten met een aflossingsvrije hypotheek actie te laten ondernemen om financiële problemen in de toekomst te voorkomen.
  • De AFM neemt maatregelen indien blijkt dat kredietaanbieders te weinig doen om overkreditering te voorkomen. De AFM onderzoekt daarnaast of leningen qua vorm, looptijd en hoogte passend zijn voor de consument.
  • De AFM onderzoekt in 2019 minimaal twee soorten beleggingsproducten. Als deze schadelijk blijken voor consumenten, kiest de AFM passende interventies. Een productverbod behoort tot de mogelijkheden.
  • De AFM doet onderzoek naar het productontwikkelingsproces bij beleggingsproducten, waar tevens gekeken wordt naar de distributiestrategie.
  • De informatie die aan consumenten wordt verstrekt over Exchange Traded Funds (ETF’s) moet correct, duidelijk en niet-misleidend zijn. De AFM doet hier in 2019 onderzoek naar en dwingt bij overtredingen aanpassing van de informatie af.
  • Als blijkt dat bij de aanpassing van polisvoorwaarden bij schadeverzekeringen het klantbelang niet centraal staat, dwingt de AFM aanpassingen af.

Zie ook

Informatie delen

Delen via: deel