Terug

1 - Toezicht op nieuwe partijen en markten door brexit

speerpunt 1 loep met oogHet Verenigd Koninkrijk (VK) verlaat de Europese Unie (EU). Als gevolg van brexit merkt de AFM dat de nodige partijen – voornamelijk handelsplatformen en handelspartijen - zich in Nederland willen vestigen. Dit zien we ondermeer terug in de stijging van het aantal vergunningaanvragen.

De AFM bereidt zich voor op verschillende brexit-scenario’s. Mogelijk komt 30 tot 40% van de Europese handel in financiële instrumenten naar Nederland. Dit geldt zowel voor de aandelen- als obligatiemarkt. Er is dan meer doorlopend toezicht van de AFM nodig en forse investeringen in IT.

Wat is het probleem en waarom is het belangrijk?

Britse partijen zijn van groot belang voor Nederlandse ondernemingen die actief zijn op de Europese effectenmarkt. De handel in aandelen, obligaties en derivaten is een gereguleerde activiteit en veel partijen die in het Europese effectenverkeer een rol spelen, bevinden zich in het VK.

Een risico van een harde brexit is dat broker dealers en een groot deel van de marktinfrastructuur zich in het VK bevinden. Na brexit bestaat de kans dat zij hun toegang tot de financiële markten in de EU verliezen. Ze kunnen in dat geval geen Nederlandse en andere Europese klanten meer bedienen of slechts tegen hogere kosten.

Banken en verzekeraars in het VK en de EU kunnen na brexit mogelijk geen diensten meer verlenen aan klanten in een andere jurisdictie. Dit betekent dat premies niet meer kunnen worden ingelegd en er geen uitkeringen meer kunnen worden gedaan. Dit creëert een directe kwetsbaarheid voor klanten van Britse banken en verzekeraars in Nederland. Dit probleem lijkt in Nederland vooral te spelen op de zakelijke markt. Deze banken en verzekeraars moeten samen met hun klanten tijdig een oplossing vinden. De dekking van bestaande verzekeringen wordt mogelijk aangepast. Ook Nederlandse klanten van Nederlandse verzekeraars kunnen worden geconfronteerd met veranderingen. Als de verzekeraars de voorwaarden naar aanleiding van brexit wijzigen, is het belangrijk dat klanten hier tijdig over worden geïnformeerd.

Ten slotte bestaat het risico op toezichtarbitrage en -versplintering. Het risico op toezichtarbitrage door financiële ondernemingen neemt toe als concurrentie tussen toezichthouders ontstaat om Britse financiële partijen aan te trekken. Sommige grotere financiële ondernemingen uit het VK zouden zich bewust in een lidstaat kunnen vestigen met een relatief licht toezichtregime. Britse financiële partijen kunnen een Europese vergunning met paspoortmogelijkheden aanvragen, maar ze kunnen ook door nationale toezichthouders per land geautoriseerd worden. Het risico hiervan is dat het toezicht op deze partijen versplintert over verschillende nationale toezichthouders. Bovendien blijft het grootste deel van de activiteiten in het VK buiten het bereik van Europese toezichthouders.

Waar streven we naar?

De AFM bereidt zichzelf, ondertoezichtstaande ondernemingen en consumenten zo goed mogelijk voor op de gevolgen van brexit. We zorgen voor een goede en efficiënte afhandeling van vergunningaanvragen en voldoende kennis en expertise over nieuwe (aanstaande) vergunninghouders. We identificeren de risico’s en pakken deze aan. Dit doen we samen met andere toezichthouders in Europa. Zo worden toezichtarbitrage en -versplintering zo veel mogelijk voorkomen.

Belangrijkste activiteiten in 2019:

  • De AFM beoordeelt vergunningaanvragen van verschillende brexit-partijen, waaronder handelsplatformen, handelaren voor eigen rekening en benchmarkaanbieders.
  • De AFM investeert in IT om de hoeveelheid data te kunnen verwerken.
  • De AFM bouwt kennis en expertise op over de nieuwe (aanstaande) vergunninghouders, waaronder handelsplatformen en handelspartijen, om te kunnen bepalen welke (toezicht)risico’s spelen bij deze partijen. Ook trekt de AFM personeel aan voor zowel IT als toezicht.
  • De AFM werkt samen met ESMA en Europese collega-toezichthouders om toezichtarbitrage en -versplintering zo veel mogelijk te voorkomen.
  • De AFM inventariseert en analyseert de gevolgen en impact van brexit op haar toezichttaken en organisatiestrategie.
  • De AFM informeert ondertoezichtstaande ondernemingen en consumenten over de gevolgen van brexit.

Zie ook

Informatie delen

Delen via: deel