Terug

Rapport Kwaliteit Advies Tweedepijler Pensioen

Rapport Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van het pensioenadvies heeft de AFM onderzoek uitgevoerd bij 16 financieel dienstverleners die het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) adviseren over rechtstreeks verzekerde pensioenregelingen. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de AFM het rapport ‘Kwaliteit Advies Tweedepijler Pensioen’ geschreven.

Uit het onderzoek van de AFM blijkt dat de kwaliteit van het advies over pensioenverzekeringen onder de maat is. Van de onderzochte financieel dienstverleners scoort 31% zeer slecht, 44% slecht, 19% matig en 6% redelijk in hun pensioenadvisering aan werkgevers. In totaal heeft de AFM 42 pensioendossiers onderzocht. In haar rapport doet de AFM naar aanleiding van haar bevindingen aanbevelingen aan verschillende partijen. Tevens beschrijft de AFM de acties die zij heeft ondernomen of waar zij nog mee bezig is.

U kunt op deze pagina het gehele rapport ‘Kwaliteit Advies Tweedepijler Pensioen’ downloaden.

Update mei 2011: Op deze pagina kunt u nu ook de brief downloaden die de AFM heeft verstuurd naar alle financieel dienstverleners met een deelvergunning voor het adviseren en bemiddelen in levensverzekeringen, waarvan de AFM weet dat zij actief zijn in tweedepijler pensioenproducten.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel