Terug

Rapport: Aanbevelingen voor aanbieders van beleggingsverzekeringen

Rapport Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

In dit rapport publiceert de AFM haar aanbevelingen voor aanbieders van beleggingsverzekeringen. Deze vloeien voort uit de uitkomsten van het eerder gepubliceerde onderzoek van de AFM bij een brede groep aanbieders van beleggingsverzekeringen en financiële dienstverleners die adviseren in beleggingsverzekeringen. Het onderzoek was gericht op de volgende zorgplichtaspecten:

  1. Inventarisatie van het klantprofiel.
  2. Gekozen beleggingsklasse(n) binnen het gekozen product.
  3. Gekozen beleggingsklasse(n) en bijbehorende reële rekenrendementen.
  4. Reëel rekenrendement en kostenstructuur van beleggingsverzekeringen.

Bij de aanbieders is het onderzoek uitgevoerd door in eerste instantie te kijken naar de procedures met bijbehorende controles die de aanbieders hebben ingericht ter waarborging van de kwaliteit van hun aanbod van beleggingsverzekeringen. Hierbij zijn met name de bovengenoemde zorgplichtaspecten C en D van belang. De AFM concludeert naar aanleiding van het onderzoek dat er nog veel verbeterd moet worden bij de bij het onderzoek betrokken aanbieders.

Gebruik
U kunt het rapport op deze pagina in PDF formaat downloaden onder de Downloads-link aan de rechterkant van deze pagina. Bij ‘Zie ook’ vindt u tevens het in juli 2008 gepubliceerde onderzoeksrapport

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel