Terug

Rapport: Uitkomsten bijdragemodel 2005

Rapport Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Bij haar toezicht maakt de AFM gebruik van het bijdragemodel. Het bijdragemodel is een self-assessment op basis van een vragenlijst die door o.a. effecten-, beleggingsinstellingen en verzekeraars wordt ingevuld. Door middel van het bijdragemodel beoordelen de instellingen hun eigen bijdrage aan de doelstellingen van de relevante wet- en regelgeving.

De AFM informeert de instellingen met dit rapport over de uitkomsten van de ingevulde bijdragemodellen. De instellingen kunnen aan de hand van deze uitkomsten inzicht krijgen in hoeverre de eigen scores afwijken van de gemiddelden in de branche. Bovendien blijkt uit dit rapport in hoeverre de instellingen van mening zijn dat zij voldoen aan de wet- en regelgeving en welke onderdelen van de bedrijfsvoering naar hun mening voor verbetering vatbaar zijn.

In voorgaande jaren werden de uitkomsten van de ingevulde bijdragemodellen van de Wte/Wtb instellingen en verzekeraars in een apart rapport gepubliceerd. Dit jaar is ervoor gekozen om de uitkomsten van de ingevulde bijdragemodellen van zowel de Wte instellingen en de verzekeraars in één rapport samen te vatten. De Wtb instellingen hebben in 2005 geen bijdragemodel in hoeven te vullen omdat zij in 2005 werden geconfronteerd met een vergunningaanvraag in het kader van de wijzigingen in de Wtb en Besluit toezicht.

Gebruik

Het "Rapport Uitkomsten bijdragemodel 2005" kunt u op deze pagina in PDF-formaat downloaden.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel