Terug

Leidraad misleiding: AFM geeft richting aan de open norm 'niet misleidend'

Rapport Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) constateert dat sommige marktpartijen problemen ondervinden bij het naleven van de open norm ‘niet misleidend’. Zonder invulling te geven aan deze open norm geeft de AFM graag een richting aan door het publiceren van een aantal terugkerende 'valkuilen'.

Informatieverstrekking mag niet misleidend zijn; dit is opgenomen in de Wet op het financieel toezicht (Wft). De Wft is voor een belangrijk deel gericht op informatieverstrekking aan de consument. Het is van groot belang dat aan de consument verstrekte informatie feitelijk juist, begrijpelijk en niet misleidend is. Consumenten zullen hun keuzes voor een financieel product baseren op de informatie die zij over dat product ontvangen. Als deze informatie misleidend is, kan de consument op het verkeerde been worden gezet. De AFM wijst de markt daarom op valkuilen ten aanzien van het naleven van de open norm 'niet misleidend'.

Op de financiële markten wordt informatie verstrekt aan consumenten die naar het oordeel van de AFM misleidend lijkt. Dit zou betekenen dat de wettelijke regels die gelden op het gebied van informatieverstrekking onvoldoende worden nageleefd.

Op basis van rechtspraak, toezichtervaring en uitspraken van de Reclame Code Commissie (RCC) en Dutch Securities Institute (DSI) signaleert de AFM een aantal terugkerende valkuilen.

De belangrijkste valkuilen van de open norm ‘niet misleidend’ zijn:

  1. niet transparant zijn over kosten;
  2. niet transparant zijn over risico's;
  3. niet transparant zijn over beperkende voorwaarden;
  4. misleidende garanties weergeven;
  5. misleidende vergelijkingen weergeven;
  6. misleidende historische cijfers / rendementen weergeven;
  7. misleidende naamgeving van producten;
  8. misleidende verwachtingen wekken;
  9. onverplicht verwijzen naar gezaghebbende partijen;
  10. onevenwichtige informatieverstrekking.

De leidraad misleiding is te vinden onder de 'zie ook' link.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel