Terug

Rapport Hedge Funds: Een verkennende analyse

Rapport Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De AFM ziet het ondoorzichtige karakter van hedge funds als punt van zorg. In een op 6 september gepubliceerd rapport inventariseert de AFM mogelijke risico's die gepaard gaan met de sterke opkomst van hedge funds. De AFM ziet geen dwingende noodzaak voor een aanscherping van het toezicht. Wel wordt vervolgonderzoek ingesteld bij een aantal instellingen om meer zicht te krijgen op de Nederlandse marktpraktijk.

De AFM nodigt alle belanghebbenden uit hun visie op dit rapport te geven. Opmerkingen en commentaar kunnen per e-mail of per post worden gericht aan:

Autoriteit Financiƫle Markten
Afdeling Strategische Analyse
Postbus 11723
1001 GS Amsterdam
Fax: +31 (0)20 55 21 394
E-mail: hedgefunds@afm.nl

In een vervolgrapport dat vermoedelijk in de loop van 2006 verschijnt zal de feedback die wij hebben ontvangen worden meegenomen. De sluitingsdatum voor het indienen van opmerkingen en commentaar is 31 oktober 2005.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel