Terug

Hans Hoogervorst: Voor financiële sector moeten gewone boekhoudregels gelden

Lezing Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Voor de financiële sector moeten zoveel mogelijk de gewone boekhoudregels gelden. Dit zei Hans Hoogervorst, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten, in zijn lezing tijdens het symposium ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr Arnold Schilder als hoogleraar van de Universiteit van Amsterdam. “De financiële sector moet zoveel mogelijk als een normale economische sector worden behandeld. Daarom is ook voor banken objectieve boekhoudkunde nodig.”

“Banken zijn alleen ‘anders’ omdat we hen door impliciete en expliciete staatsgaranties toestaan ‘anders’ te zijn. “De bancaire sector is de verzorgingsstaat binnen de markteconomie. Het belangrijkste verschil met de gewone verzorgingsstaat is dat de uitkeringen zeer hoog zijn en meestal door de ontvanger zelf worden vastgesteld.”

“Als wij willen dat de bancaire sector een stabiel onderdeel van onze economie wordt, moeten de prudentiële normen en de boekhoudkundige standaarden zo dicht mogelijk bij elkaar liggen. Dit moet niet gebeuren door schijnstabiliteit in de boekhoudkundige standaarden aan te brengen, maar door de kapitaalseisen zo dicht mogelijk aan te laten sluiten bij de vermogensbegrippen zoals die in de reële economie gebruikelijk zijn. Het is de surrealistische financiële sector die zich moet aanpassen aan de eisen van de reële economie en niet omgekeerd.

Mocht deze aanpassing in onvoldoende mate lukken, dan zal de financiële sector de facto afhankelijk van de overheid blijven. Als dat zo is, dan moeten we daar eerlijk over zijn en niet blijven pretenderen dat de banken een gewoon onderdeel van de private sector zijn. Dan moet wordt veel verder overheidsingrijpen uiteindelijk onafwendbaar, tot en met het stellen van absolute grenzen aan beloningsniveau aan toe. Als de financiële sector afhankelijk van de overheid wil blijven, dan horen daar alle controles bij die in een verzorgingsstaat gebruikelijk zijn.”

Lees hier de gehele speech:De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel