Terug

Productaanbod financiële dienstverlening

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Voor het verlenen van financiële diensten is in Nederland een vergunning van DNB of van de AFM nodig. In juli 2010 waren er 9.933 vergunninghouders actief. Voor 857 (9%) vergunningen hiervan is DNB de vergunningverlener. Dit zijn instellingen zoals banken en verzekeraars die vooral producten aanbieden. De overige 9.076 vergunningen zijn door de AFM verstrekt, aan financieel adviseurs en bemiddelaars.

Financiële dienstverleners kunnen met verschillende combinaties van producten actief zijn. Ze kunnen een vergunning hebben voor het aanbieden, adviseren of bemiddelen in negen producten:

  1. spaarrekeningen
  2. elektronisch geld
  3. betaalrekeningen
  4. schadeverzekeringen
  5. levensverzekeringen
  6. consumptief krediet
  7. hypothecair krediet
  8. beleggingsobjecten
  9. en deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen

In de figuur staan alle mogelijke combinaties van schade, leven, consumptief krediet en hypotheek. Overlappende ellipsen betekent dat beide producten in het assortiment zitten. Alle genoemde combinaties zijn eventueel in combinatie met spaarrekening (heeft 78% van alle vergunninghouders), betaalrekening (55%), elektronisch geld (50%), beleggingsobjecten (9%) of deelnemingsrechten in beleggingsinstelling (72%). Er zijn 50 vergunninghouders die geen vergunning hebben voor schade, leven, consumptief krediet of hypotheek, dat is het getal buiten de ellipsen in de figuur.

Het complete pakket komt het meest voor, ruim de helft van de 9.933 vergunninghouders heeft schade, leven, consumptief krediet en hypotheek (55%, N=5464, getal in het hart van de figuur). Combinaties die daarna meeste voorkomt zijn leven en schade (16%; N=1583) en compleet pakket exclusief consumptief krediet (15%; N=1419). De combinatie consumptief krediet en leven, zonder hypotheek en schade, komt niet voor. Alleen hypotheek en schade is ook zeldzaam, komt slechts vier keer voor. In totaal heeft 94% een vergunning voor schadeverzekeringen, 88% voor levensverzekeringen, 74% voor hypotheken en 62% voor consumptief krediet.

In de figuur gaat het alleen om de producten, verschillende soorten diensten zoals aanbieden, adviseren en bemiddelen zijn bij elkaar genomen. Het patroon voor de aanbieders met een DNB vergunninghouders, wijkt alleen af voor de combinatie consumptief en hypothecair krediet, zonder schade- en levensverzekeringen. Van de N=320 in deze categorie, helemaal onderin de figuur te zien, zijn er 295 met een DNB vergunning en 25 met een AFM vergunning.

prod-aanbod-fd

 

 


De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel