Terug

Verantwoordelijkheid aanbieders voor zijn bemiddelaars

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Auteurs: Eva-Lotte Bakker, Elisabeth Bootsma en Reinier Schipper

In dit artikel gaan we in op de verantwoordelijkheid die aanbieders dragen voor hun distributiekanaal. Dit volgt uit titel 4.3.8.1 van de Wft. De juridische gronden voor de verantwoordelijkheid, zoals vergewisplicht, meldplicht en wederzijdse afhankelijkheid, passeren de revue. Ook wordt er ingegaan op de rol van de compliance officer, een onmisbare schakel in het bewustwordingsproces.

De AFM zal aandacht blijven besteden aan de mate waarin aanbieders hun verantwoordelijkheid nemen voor het distributiekanaal ‘bemiddelaars’. Een belangrijke taak voor de AFM hierbij is te bewaken dat er een gelijk speelveld wordt gecreëerd tussen aanbieders zodat voorkomen wordt dat aanbieders zodanig met elkaar gaan concurreren dat dit ten koste gaat van aspecten als integriteit en kwaliteit van de dienstverlening.

Dit artikel is begin 2009 gepubliceerd in het tijdschrift voor Compliance.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel