Terug

De rol van de toezichthouder

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Auteur: mr. J. Dinant

Dit artikel is geschreven naar aanleiding van een presentatie die door mr. J. Dinant is gegeven tijdens het congres 'Een rondgang langs het toezicht op de financiele verslaggeving' in Tilburg op 31 augustus 2007. In het artikel wordt met name nader ingegaan op de ervaringen van de AFM sinds de inwerkingtreding van de Wet toezicht financiele verslaggeving". Het artikel is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel