Terug

De Europese toekomst van ICBE's

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Auteur: mr. G.A.M. Verwilst

Gijs Verwilst heeft een artikel gepubliceerd over de recente en komende ontwikkelingen op het gebied van de ICBE-richtlijn. In navolging van het eerder gepubliceerde Groenboek en Witboek over de verbetering van de Europese markt voor beleggingsinstellingen heeft de Europoese Commissie eind maart meer gedetailleerde uitwerkingen van haar plannen ter consultatie aan de markt voorgelegd. Deze plannen zullen uiteindelijk moeten leiden tot wijziging van de ICBE-richtlijn met als doel een efficientere markt voor ICBE's. Ook heeft de Europese Commissie enkele opmerkingen gemaakt over de positie van beleggingsproducten in de Europese interne markt in het algemeen.

In het artikel wordende gedetailleerde uitwerkingen van de Europese Commissie besproken. Hierbij wordt ook kort ingegaan op de achtergrond van de voorstellen en het traject dat aan de voorstellen vooraf is gegaan.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel