Terug

De nieuwe pensoenwet eist dat de werknemer tijdig, duidelijk en begrijpelijk moet worden geïnformeerd

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Auteur: mr. J. van Miltenburg

In het interview dat mr. J. van Miltenburg namens de AFM geeft aan het magazine van Pensioenfonds Transport van maart 2007 licht hij het pensioentoezicht van de AFM toe. Dat toezicht gaat over communicatie, waaronder inzake indexatie, en zorgplicht. Tevens komt de samenwerking tussen DNB en de AFM aan de orde.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel