Terug

Het doel van ons toezicht is dat de deelnemer uiteindelijk beter begrijpt waar het om draait

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Auteur: mr. J. van Miltenburg

In het interview dat mr. J. van Miltenburg namens de AFM geeft aan Opf visie (het magazine van de Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen) van juni 2007 licht hij het pensioentoezicht van de AFM toe. Dat toezicht gaat over informatie, communicatie en zorgplicht en heeft tevens als doel het pensioenbewustzijn bij de deelnemer te verhogen.

De nieuwe pensoenwet eist dat de werknemer tijdig, duidelijk en begrijpelijk moet worden geïnformeerd. Bij regelingen met individuele beleggingsvrijheid zal de pensioenuitvoerder bovendien aan de zorgplicht moeten voldoen.

Ten slotte zal er een indexatielabel worden geïntroduceerd, een graadmeter voor de kwaliteit van het toeslagenbeleid van de pensioenuitvoerder. Dit label moet bijvoorbeeld de deelnemer die van baan wisselt helpen bij de keuze om eerder opgebouwde waarde over te dragen of niet.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel