Terug

Tips van de AFM

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Auteur: mr. J.W. van Miltenburg

In dit artikel, gepubliceerd in Pensioen, Bestuur en Management, komen de twee aan staande taken uit hoofde van de Pensioenwet aan de orde, te weten toezicht houden op informatieverstrekking en op zorgplicht. De AFM licht voorts toe welke mate van eigen verantwoordelijkheid voor de wenselijke invulling van de open normen zij verwacht. Ook doet de AFM handreikingen voor mogelijke wijze van naleving en geeft zij haar prioriteiten in het toezicht aan.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel