Terug

Accountants onder toezicht van AFM

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Auteur: mr. J. Dinant

In dit artikel gepubliceerd in het Financieele Dagblad van 27 oktober 2006 wordt kort ingegaan op de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) die in werking is getreden op 1 oktober 2006. Tevens wordt de rol van de AFM beschreven, waaronder de verschillende handhavingsinstrumenten die de AFM ter beschikking staan.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel