Terug

Verscherpt integriteittoezicht in de financiële sector

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Auteur: mr. M.A.M. Wagemakers

De financiële toezichtwetgeving is aan verandering onderhevig. Dat heeft enerzijds te maken met de gewijzigde institutionele vormgeving van het financiële toezicht. Dat werd ingeluid met de Nota hervorming op de financiële marktsector uit 2001. De wetgevingstechnische resultante hiervan is dat er een nieuwe overkoepelende toezichtwet in 2006 in werking zou moeten treden: de Wet financieel toezicht.

Hieraan voorafgaand vond al een ingrijpende wijziging plaats in het financiële toezicht onder meer door daaraan een extra toezichtdoelstelling toe te voegen. Integriteit van de financiële sector is sinds december 2003 als zelfstandige doelstelling van het financiële toezicht wettelijk verankerd.

Dit artikel is gepubliceerd in Tijdschrift voor Financieel Recht 2005-7.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel